V dňoch 1. a 2. októbra v čase od 10.00 do 16.00 sa v bratislavskom Múzeu dopravy (Šancová 1) uskutoční zaujímavá aktivita v rámci kariérneho poradenstva. Zameraná je na žiakov končiacich základnú školu. Železničné spoločnosti spolu s Ministerstvom dopravy chcú motivovať žiakov k záujmu o štúdium na dopravných odboroch orientovaných na železničnú dopravu.

Cieľom je zvýšiť záujem

„Cieľom projektu Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU! je zvýšiť záujem verejnosti o študijné smery z oblasti dopravy, ktoré ponúkajú zaujímavé príležitosti na osobný aj kariérny rast,“ povedala Iveta Šimonovičová, riaditeľka osobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Uvidia zákulisie

Program počas týchto dní umožní nahliadnuť do zákulisia železničnej prevádzky a železničiari prakticky na simulátoroch i skutočných strojoch budú demonštrovať pracovné úlohy na jednotlivých pracovných pozíciách na železnici. Žiaci si budú môcť vyskúšať ako vyzerá pracovný priestor rušňovodiča, vyskúšať simulátor riadenia železničnej dopravy a iné zaujímavé aktivity. Okrem technických informácií žiaci získajú prehľad o možnosti vzdelávania sa na stredných školách, ktoré sú zamerané na takýto druh dopravy aj praktické informácie o povolaní rušňovodiča, výpravcu, dispečera, vlakvedúceho a pod.

Vstup na podujatie je bezplatný