Jesennú sezónu 20160927_083103cestovateľských vzdelávacích programov EDUSMILE otvorili štvrtáci zo ZŠ na Gaštanovej ulici v Žiline. Témou dňa sa stala Bratislava. Stolíkové vozne už deti z týchto tried dôverne poznajú, aj v tento deň poslúžili ako školské lavice. Žiaci dostali do cesty cestovateľský „časopis“ pracovných listov, ktoré ich motivovali sledovať cestu z okna a vnímať vlastivedu na vlastné oči.

Výmena stráže

Po krátkej prechádzke Bratislavou, zo stanice na kraj historického ce20160927_105958ntra, bol prvou zastávkou  Prezidentský palác. Ten ponúkol pohľad na práve meniacu sa čestnú stráž. V kombinácii s veľkou fontánou na Hodžovom námestí a hustou dopravou si deti postupne začali uvedomovať, že sa nachádzajú v oveľa väčšom meste, než na aké sú zvyknuté.

Bratislava pod drobnohľadom

Bratislava ako aj každé iné mesto sa dá vnímať rôznou optikou. Napriek tomu, že si deti všímali a uvedomovali veľkosť 20160927_111039mesta, všimli si taktiež to, čo ich odlišuje od ich bydliska. Ruch, neustále húkajúce policajné autá, či sanitky, množstvo špiny a ponáhľajúci sa ľudia. Aj to boli momenty, ktoré si nenechali len pre seba. Školská vlastiveda v školskej lavici prichádza práve o tieto momenty. Pri spontánnych reakciách detí bolo vidno ako citlivo vnímajú rozdiel medzi teoretickými informáciami a „pravdou“, ktorú si každý môže určiť podľa vlastných pocitov.

Aktivity na hrade

Bratislavský hrad a parky v jeho okolí ponúkajú príjemné miesta na posedenie a ešte krajšie výhľady. Práve vyhliadky sú užitočným miestom odkiaľ je možné deťom ukázať Bratislavu a jej hlavné dominanty. Samotný hrad pôsobí veľkolepo a zvonku sa deťom veľmi páčil. Prešli sme pr20160927_120544eto do vnútra. Vzhľadom na veľkosť skupiny, ju bolo potrebné rozdeliť . Jedna trieda absolvovala najprv prehliadku hradu, druhá tematický program zameraný na cechy. Samotná prehliadka hradu vyvolávala zmiešané pocity. Jednotlivé expozície mali svoje svetlé aj temné stránky. Aj keď boli vystavené kusy pre deti pekné a zaujímavé, slabé osvetlenie a zle čitateľné označníky znemožňovali  návštevníkom si prečítať, čo vidia. Tak to bolo na viacerých miestach. Čo však všetky deti bavilo, bola pekne a vtipne spracovaná animovaná rozprávka o hrade, pri ktorej sa zoznámili stručne s jeho históriou.

Cechy boli zaujímavé

20160927_130429

Animačný program bol orientovaný na priblíženie cechov, remesiel, významu združovania sa remeselníkov do spolkov. Okrem teoretickej prednášky mali deti pripravené aj praktické úlohy, ktoré si mohli vyriešiť priamo v interaktívnej expozícii.

 

Potulky v historickom centre

Záverečnou časťou bratislavského okruhu bol pobyt v historickom centre Bratislavy. Deti mali možnosť vidieť pravý cestovný ruch v úzkych uličkách starej Bratislavy. Kaviarničky, potulní umelci a množstvo cudzokrajných návštevníkov dodávali zaujímavú atmosféru. Aj keď je pre dospelých nie až taká výnimočná, pre deti je silným zážitkom, ktorý sa im vždy vybaví, keď budú v škole hovoriť o hlavnom meste.

 20160927_151006

Úlohy aj cestou naspäť

Tak ako je dôležitý úvod k exkurzii, je dôležité aj vyhodnotenie a overenie toho, či deti pochytili to, čo sme od nich očakávali. Aj preto bola cesta späť venovaná dokončeniu úloh z cestovateľského časopisu. Spätná väzba od detí ukázala, že každý vnímal Bratislavu po svojom a deti oslovili rôzne zážitky z dňa. Aj to je jeden z dôkazov toho, že rôzne vnímanie rovnakých vecí môže byť vzájomne obohacujúce.

20160927_174720