Aktivity pre ôsmakov a deviatakov

Záleží nám na tom, aby školy produkovali zrelých absolventov, ktorí sa dokážu bez veľkých problémov etablovať na trhu práce. Zároveň si želáme, aby žiaci odchádzajúci z našich škôl neboli len zamestnanci plniaci príkazy svojich nadriadených, ale aby to boli ľudia, ktorí prinesú nové myšlienky nápady a tí šikovnejší aj nové výrobky a služby.

Profesijná orientácia začína už na konci ôsmeho ročníka, kedy dieťa začína uvažovať kam si podá o rok prihlášku a ktorou cestou povedie svoje kroky. Ale ako sa vraví – “Lepšie neskôr ako nikdy”.  Myslíme si, že práve toto je obdobie, kedy je potrebné žiaka podchytiť a ukázať mu možnosti, z ktorých si môže vyberať. Interaktívnymi a praktickými aktivitami môžu aj vaši žiaci zažiť nové pohľady na prípravu na kariéru, techniky uľahčujúce výber strednej školy a nástroje na kategorizáciu svojich cieľov a myšlienok.

Viac sa môžete dozvedieť na našich stránkach Služby pre školy