Pamätáte si, keď ste chodili, ešte ako deti, na výlety mimo školy ? Bolo to super, však ? V starej modrej Karose cez hory, doly – občas s gitarou v ruke alebo len tak peši kdesi opekať. A tie zážitky…

Aj vaši žiaci milujú, keď sa vydajú do sveta za múry školy na exkurziu, či výlet. A budú milovať aj vás, ak im spravíte pekný deň s bohatým programom párkrát do roka. Zastavte sa na chvíľu a popremýšľajte kam so svojimi zverencami pôjdete tento rok. Pripravili sme pre Vás pár tipov na to, ako si vytvoriť exkurziu podľa vašich predstáv.

Ak by ste chceli náš eBOOK, nájdete v ňom nielen ďalšie tipy, ale aj hotové kontakty na jednotlivé múzeá, galérie a atrakcie s popisom viac než 123 programov, ktoré ponúkajú pre školy. Tiež príslušnosť k predmetom a k jednotlivým ISCEDom.

 

Stanovte si cieľ

Najdôležitejšie je vedieť, čo chcem, aby deti zažili. Od toho sa odvíja celá akcia. Stanovte si hlavný cieľ, ale rozmýšľajte aj nad ďalšími. Ak miniete 12 hodín času len na to, aby ste videli hrad, môže to byť málo. Určite chcete niečo dosiahnuť aj v kolektíve, možno deti odmeniť voľnosťou, prípadne chcete, aby si deti zapamätali čo najviac z miest, v ktorých sa zastavíte. Cieľov očakávaných aj nečakaných sa vždy zrealizuje viac. Nezabudnite pri definícii cieľov, že musia byť reálne. Nielen kvôli vášmu sebahodnoteniu, ale aj z dôvodu obmedzených možností času, pozornosti, veku, absorbovania informácií. Ak chcete ísť napríklad do Viedne, položte si otázku, či idete obdivovať históriu z okna autobusu, či idete navštíviť múzeá alebo máte záujem, aby deti zacítili reálnu atmosféru veľkomesta v centre mesta, či metre. Nemôžete mať všetko.

www.exkurzie.com

Pripravujte organizáciu

Ak už máte vymyslené to kam a kedy, môžete začať organizovať. Väčšina výletov a exkurzií sa skladá z organizačnej prípravy, hľadania spôsobu dopravy a zabezpečenia atrakcií (múzea, galérie, plavby, vzdelávacieho programu…) Dôležité je povedať tiež, že pri príprave, najmä výletov, by sme mali nájsť rozumnú mieru medzi múdrosťou dospelého, ktorý navrhuje aktivity a záujmom detí. Je to záruka toho, že budú obe strany spokojné. Neváhajte do procesu zapojiť aj deti.

Vyberte dopravu a dopravcu

Najčastejšie sa vydávajú učitelia s deťmi a študentami na výlety a exkurzie autobusom, vlakom a peši. „Pešibus“ necháme bokom, nakoľko sa každý spolieha len na svoje vlastné nohy, venovať sa budeme autobusom a vlakom. Vyberať medzi autobusom a vlakom má samozrejme význam len vtedy, ak sa blízko školy a cieľa nachádza stanica. Každý z týchto spôsobov prepravy má svoje negatíva aj pozitíva. Autobus je organizačne jednoduchší, vlak má zase čaro spoločného cestovania. V autobuse sa deti veľmi nemôžu hýbať, vo vlaku si viac užívajú spoločné rozhovory a hry. Autobus je súkromnejší, vo vlaku môžu žiaci prekážať cestujúcim. Misky váh sa však nakláňajú aj podľa zamerania celého dňa. Je dobré si spôsob dopravy dobre premyslieť.

www.exkurzie.com

Nezabudnite na potrebné náležitosti

V príprave nejde len o organizačné záležitosti, čo sa týka zabezpečenia programu, ale aj organizačné zabezpečenie v rámci školy. Jednotlivé zariadenia majú rozdielne požiadavky na to, koľko musí byť dopredu ohlásená exkurzia, či výlet. Nepodceňujte informované súhlasy rodičov a ak vás to zaujíma, pozrite si aj náležitosti vyplývajúce z vyhlášky o  resp. o , kde sa píše o exkurziách.  Dobré je informovať aj rodičov a žiakov o zámeroch exkurzie. Ak vedia deti, čo ich čaká, môžu byť vnímavejšie. A pracujte aj s prekvapeniami !

Ktorých vezmete žiakov

No a na záver prípravnej časti sa dotknime aj otázky výberu žiakov. Názory na túto tému sa rôznia. Ak berie učiteľ celú triedu ako kolektív, môže získať v otázke budovania vzťahov. Ak ide o expedíciu na miesto, ktoré je charakteristické nejakým špecializovaným zameraním, radšej vezmite deti, ktoré to zaujíma, hoci aj z iných tried. Nie je nič horšie, ako znudené tváre, ktoré pokazia radosť fascinovaným.

www.exkurzie.com

Slovo na úvod poteší

Ukázalo sa už viackrát, že ak sa deťom povie pár slov už ráno v autobuse alebo na stanici, má to pozitívny efekt. Nie všetci poznajú možno všetkých dospelých, ktorí idú, nie všetci vedia kam idú, čo uvidia a ako bude prebiehať deň. Okrem motivácie robíte aj prevenciu toho, že sa niekto zamotá alebo bude zmätkovať, prípadne eliminujete tie klasické detské otázky „kedy tam už budeme?“, „kedy bude rozchod?“, „kam ideme najprv?“ a pod.

Dajte inštrukcie

To, čo môžeme s deťmi robiť na mieste výletu, či exkurzie je značne závislé od režimu, v ktorom pracuje dané múzeum, či atrakcia. Na niektorých miestach je zvykom, že sa pohybujú deti výlučne s lektorom, ktorý robí výklad, na niektorých miestach je zase zvykom, že v jednotlivých expozíciách dá lektor výklad a ponechá aj čas deťom na samostatné prezeranie. Niekde môže učiteľ vziať výklad do vlastných rúk a poukázať na to, čo považuje za potrebné. Osvedčené z praxe máme na miestach, kde sa môžu deti pohybovať aj samostatne, prechádzanie expozície s pripraveným pracovným listom. Výhodou takéhoto spôsobu je, že žiak má určitú osnovu, resp. je podnietený k aktívnemu prechádzaniu expozície. Toto opäť vyplynulo zo skúseností, keď deti sa deti v prírodovednom múzeu skôr sústredili na selfie s vypreparovanými zvieratami ako na sprievodné texty, ktoré boli k jednotlivým živočíchom uvedené. A eliminoval sa tým ešte jeden problém. Ak deti vypustíme vo veľkom priestore, kde je príliš veľa podnetov, majú tendenciu behať a hľadať najväčšie ťaháky. Avšak po chvíli si uvedomia, že ešte nevideli nič poriadne a pri hodnotení zisťujeme, že množstvo exponátov nevideli, lebo neorganizovane behali hore-dolu.

www.exkurzie.com

Zhodnoťte si výlet, či exkurziu

Hodnotenie akcie dáva učiteľovi spätnú väzbu o pocitoch, či sa deťom zatiaľ páči. Hodnotíme vtedy, ak nám záleží na tom, či sa naše ciele plnia alebo nie. Alebo či má náš spoločný pobyt mimo školy pozitívny význam. Priebežné hodnotenie nemusí za každú cenu symbolizovať vypytovanie sa detí, dobrý pedagóg to robí tým, že si všíma to ako sa deti tvária, všíma si, či deti ešte diskutujú o tom, čo videli. Hodnotenie môže byť užitočné napríklad po divadelnom predstavení, ale aj po návšteve múzea. Deti potrebujú občas trochu dotvoriť pri nových veciach obraz, aby vedeli, či to pochopili správne. Taktiež môže priebežné hodnotenie poukázať na nejaký konflikt alebo situáciu, ktorú sme si ani nevšimli a zareagovanie na ňu môže udržať v pohode ďalší čas exkurzie, či výletu.

Ktoré aktivity hodnotia deti pozitívne ?

 • Jednoduché skupinové úlohy počas cesty
 • Úlohy počas vyžadujúce si diskusiu
 • Tvorivé úlohy
 • Interaktívne vzdelávacie programy
 • Úlohy, ktoré zdanlivo nezvládne každý
 • Kúpa lístka na MHD, metro, zistenie informácie (napr. v cudzom jazyku)
 • Úlohy, pri ktorých spolupracujú žiaci s verejnosťou
 • Úlohy, pri ktorých využívajú cudzí jazyk
 • Pokusy
 • Bádateľské aktivity, práca v laboratóriu
 • Pozorovanie
 • Pobyt vo výške s výhľadmi
 • Úlohy s hmotným výsledkom-výrobkom
 • Aktivity s novými informáciami
 • Naučenie sa nového – okamžite využiteľného postupu
 • Úlohy a aktivity, v ktorých môžu vyniknúť aj inak ako vedomostne
 • Aktivity, kde majú čas na seba a svojich kamarátov bez dospelého

Ak by ste potrebovali s niečím poradiť, dajte nám vedieť !

Ďalšie tipy spolu s miestami na výlety a exkurzie nájdete na

www.exkurzie.com

Peter Lengyel