Robia si aj vaši žiaci „selfie“ na smartfónoch? Určite áno… Niekedy si povieme, že by bolo lepšie, keby „selfíie“ miesto štylizovanej tváre ukazovalo ich schopnosti a zručnosti. A práve o tom je kurz Accelium SKILLfie. „Šitý na mieru“ pre ôsmakov a deviatakov, ktorí sa rozhodujú o svojom smerovaní za profesijným životom a sebarealizáciou. Kurz SKILLfie vytvára komplexný prístup v 10 lekciách, ktoré sa dajú absolvovať priamo na vyučovacích hodinách vyškolenými učiteľmi z vašej školy. Ako to funguje?

Test Accelium 360

Nultou alebo úvodnou „lekciou“ je, že sa žiaci otestujú online nástrojom Accelium 360 prostredníctvom špeciálne navrhnutých hier, ktoré na pozadí sledujú kvalitu krokov, rýchlosť, pružnosť, chybovosť. Výsledkom testu je rozsiahla skupinová charakteristika triedy a individuálna slovná charakteristika žiaka, ktorá mu umožní pohľad na jeho kľúčové kompetencie. Skupinový aj individuálny pohľad je cenným nástrojom pedagóga pri ďalšej práci s triedou. Individuálna správa je pre žiaka, rodiča aj učiteľa výstupom, ktorý môže pomôcť definovať jeho ďalšie smerovanie na strednú školu.

Cenné nástroje

V ďalších deviatich lekciách sa žiak naučí efektívne nástroje metódy Accelium School, ktoré môže používať v akýchkoľvek životných situáciách. Princípy, ktoré sa žiak naučí sú stále a univerzálne. Sú to zručnosti, ktoré mu už nikto nevezme, napriek tomu, že sa informácie a fakty budú okolo neho dynamicky meniť.

Všetko je pripravené

Všetkých deväť lekcií je pripravených na okamžité použitie. Lekcie sa skladajú zo sprievodnej prezentácie, ktorá je „vodítkom“ pre pedagóga, videí a pracovných listov umožňujúcim rozvíjať diskusiu so žiakmi a zo špeciálne navrhnutých hier, ktoré žiaci počas časti hodiny a doma hrajú. Spojenie týchto troch súčastí lekcie vytvára komplexný pútavý obsah a napĺňa trojkrokový proces učenia – Hraj sa, analyzuj a použi.

Pre výchovného poradcu aj učiteľa

Výhodou kurzu SKILLfie je, že hlavným sprievodcom detí je samotný učiteľ, výchovný, či kariérový poradca. Ten deti pozná a vie im poradiť aj v kontexte ostatných znalostí z vyučovania. Ak máte záujem, aby sa v triedach vašej školy realizovali aktivity profesijnej orientácie prostredníctvom kurzu SKILLfie, dajte nám vedieť. Naši konzultanti radi zodpovedajú všetky otázky.

Autor: Peter Lengyel

Kontakt:

mail: info(zav.)edusmile.sk

telefón: +421 907 743 559

Zdieľaj článok s kolegami