apr
29
Pi
Radi spájate vzdelávanie a hru? – ukážka úloh Accelium Olympiády
apr 29 @ 09:00 – 10:00

Vyskúšajte si hry, v ktorých budú súťažiť žiaci na Accelium Olympiáde

Olympiáda Accelium je online vzdelávacia súťaž, ktorá spája žiakov z rôznych krajín sveta. Súťaží sa individuálne v turnajoch pre príslušnú vekovú kategóriu. Okrem jednotlivcov sa vyhodnocuje sa aj poradie najlepších škôl a tried. Žiaci postupne riešia úlohy a získavajú body za každú vyriešenú úlohu. Súťažné hry sú navrhnuté tak, aby rozvíjali dôležité zručnosti detí, ako sú riešenie problémov, rozhodovanie, prispôsobovanie sa zmenám, plánovanie, strategické myslenie, vytrvalosť a ďalšie.

Na krátkom webinári (viac dátumov na výber) si môžete pozrieť a vyskúšať vzdelávacie hry, v ktorých budú súťažiť žiaci z celého sveta. Prihlásiť sa na webinár môžete na tomto linku. https://forms.gle/PsQuyXsp7GTsSSZC7

 • 29.4. o 9.00
 • 29.4. o 10.00
 • 4.5. o 7.00
 

 

 

máj
5
Št
Bezplatná pedagogická vzdelávacia exkurzia @ Schloss Hof
máj 5 @ 09:30 – 16:30

Aj vašich žiakov viac nadchnú zaujímavosti ako strohé informácie? Po čase, má opäť možnosť 20 slovenských učiteľov zažiť bezplatnú vzdelávaciu aktivitu pre pedagógov v Zámku Schloss Hof a Niederweiden, ktoré ležia len pol hodiny od Bratislavy s témou pôsobenia Márie Terézie v slovenskom pohraničí.

Mária Terézia a Habsburgovci

Účastníci budú mať možnosť získať informácie o pôsobení Márie Terézie v našom okolí, získať ucelený prehľad života pred 300 rokmi na zámkoch a statkoch, o stolovaní Habsburgovcov prostredníctvom výstavy POKLADY Z KOLEKCIE CISÁRSKEHO STRIEBRA, o udržiavaní životného štandardu a denných potrieb panovníkov, ale aj informácie o bežnom živote poddaných a remeslách.

Aktivita prebieha prostredníctvom lektorského sprievodu a diskusie podľa otázok účastníkov, ale aj prostredníctvom možnosti samostatne prechádzať jednotlivé miestnosti, statok, či tematické záhrady. Informácie v zámku sú aj v slovenskom jazyku, čo búra jazykovú bariéru.

Aj ďalšie témy

Zámok Schloss Hof realizuje už niekoľko rokov vzdelávacie programy pre žiakov a školy v slovenskom, maďarskom, nemeckom aj anglickom jazyku z oblasti dejepisu, biológie, regionálnej výchovy, pracovnej výchovy a výtvarnej výchovy. Žiaci majú tak možnosť v inšpiratívnom, bezpečnom a jedinečnom prostredí zažiť vyučovanie, či workshopy a vnímať vzdelávanie netradičným spôsobom. Učitelia si tak môžu bezplatne na tejto aktivite obzrieť aj miesto pre školský výlet, či exkurziu.

Spúšťame prihlasovanie

Do Schloss Hofu môžu cestovať učitelia z viacerých regiónov, nástupné miesto je však len v Bratislave, odkiaľ pôjde objednaný autobus do zámkov Schloss Hof a Niederweiden bezplatne, rovnako aj naspäť. (Aktivita je z Bratislavy naozaj úplne zdarma)

5.5.2022 (štvrtok) – Bratislava – Niederweiden – Schloss Hof

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára nižšie. Potvrdenie dostanete v priebehu niekoľkých dní emailom. Vstup do krajiny je momentálne v režime OTP.

Verím, že sa vidíme v Schloss Hofe !

Zdieľajte a dajte vedieť kolegom!

máj
15
Ne
Olympiáda Accelium 2022 – registrácia
máj 15 celý deň

Dajte svojim žiakom v triede nový impulz na spoluprácu

Olympiáda Accelium je online vzdelávacia súťaž, ktorá spája žiakov z rôznych krajín sveta. Súťaží sa individuálne v turnajoch pre príslušnú vekovú kategóriu. Okrem jednotlivcov sa vyhodnocuje sa aj poradie najlepších škôl a tried. Žiaci postupne riešia úlohy a získavajú body za každú vyriešenú úlohu. Súťažné hry sú navrhnuté tak, aby rozvíjali dôležité zručnosti detí, ako sú riešenie problémov, rozhodovanie, prispôsobovanie sa zmenám, plánovanie, strategické myslenie, vytrvalosť a ďalšie. Aj v tejto súťaži platí zásada – čím viac tried zo školy, tým nižšia cena na žiaka. Už pri troch školských triedach je výhodnejšie registrovať celú školu a zapojiť viac žiakov.

VIAC o Accelium olympiáde

jún
6
Po
Olympiáda Accelium 2022 – súťaž
jún 6 – jún 8 celý deň

Dajte svojim žiakom v triede nový impulz na spoluprácu

Olympiáda Accelium je online vzdelávacia súťaž, ktorá spája žiakov z rôznych krajín sveta. Súťaží sa individuálne v turnajoch pre príslušnú vekovú kategóriu. Okrem jednotlivcov sa vyhodnocuje sa aj poradie najlepších škôl a tried. Žiaci postupne riešia úlohy a získavajú body za každú vyriešenú úlohu. Súťažné hry sú navrhnuté tak, aby rozvíjali dôležité zručnosti detí, ako sú riešenie problémov, rozhodovanie, prispôsobovanie sa zmenám, plánovanie, strategické myslenie, vytrvalosť a ďalšie.

 

VIAC o Accelium olympiáde

feb
23
Št
Rizikové správanie detí a žiakov v školskom prostredí – syndróm CAN @ KP NIVaM Trenčín,
feb 23 @ 08:30 – 12:30
Rizikové správanie detí a žiakov v školskom prostredí - syndróm CAN @ KP NIVaM Trenčín,

Pozývame Vás na odborný seminár na tému Rizikové správanie detí a žiakov v školskom prostredí – syndróm CAN, ktoré sa uskutoční prezenčnou formou v KP NIVaM Trenčín, Pod Sokolicami 14, dňa 23.02.203 v čase od 8,30 -12,30. Lektorom odborného seminára je Mgr. Peter Lengyel, PhD., ktorý sa venuje tematike rizikového správania detí a žiakov profesijne. Na odbornom seminári sa dozviete ako možno identifikovať syndróm CAN, o školskom prostredí  v kontexte dieťaťa so syndrómom CAN, aké sú zákonné postupy pri podozrení na sy CAN a ako komunikovať s deťmi o násilí.

V prípade otázok kontaktujte prosím: PhDr. Jana Bougdar, mail: jana.bougdar@mpc-edu.sk

Cieľová skupina:

Pedagogický zamestnanec
   učiteľ
    – učiteľ materskej školy
    – učiteľ prvého stupňa základnej školy
    – učiteľ druhého stupňa základnej školy
    – učiteľ strednej školy
    – učiteľ základnej umeleckej školy
    – učiteľ jazykovej školy
   majster odbornej výchovy
   vychovávateľ
   korepetítor
   školský tréner
   pedagogický asistent
   zahraničný lektor
   školský špeciálny pedagóg
   učiteľ profesijného rozvoja
    – lektor vzdelávania
    – metodik profesijného rozvoja
    – konzultant atestačného konania
Odborný zamestnanec – MŠ, ZŠ, SŠ … (psychológ,…)
   psychológ a školský psychológ
   špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
   kariérový poradca
   logopéd a školský logopéd
   liečebný pedagóg
   sociálny pedagóg

feb
28
Ut
Komunikácia s agresívnymi a ochranárskymi rodičmi @ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
feb 28 @ 08:00 – 15:30
Komunikácia s agresívnymi a ochranárskymi rodičmi @ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Multidisciplinárne vzdelávanie pracovníkov s deťmi okresov Nitra a Zlaté Moravce na tému Komunikácia s agresívnymi a ochranárskymi rodičmi v kontexte ochrany detí pred násilím. Vzdelávanie je realizované v rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím.

Lektor vzdelávania: Mgr.Peter Lengyel, PhD., EDUSMILE s.r.o.

Cieľová skupina: pracovníci s deťmi okr. Nitra a Zlaté Moravce

Počet účastníkov obmedzený

mar
20
Po
Teoretické východiská pre prácu s dieťaťom a jeho rodinou so zameraním na CAN @ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
mar 20 @ 08:00 – mar 21 @ 15:30

Multidisciplinárne vzdelávanie v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím

Cieľová skupina: Pracovníci s deťmi okr. Spišská Nová Ves a Gelnica

Prihlášky na Zuzana.Plihalova@upsvr.gov.sk

Anotácia vzdelávania:

 • identifikácia syndrómu CAN
 • prežívanie dieťaťa so syndrómom CAN
 • rozhovory s deťmi o násilí – scitlivovanie
 • vyhľadávanie detí s CAN
 • prevencia CAN
 • povinnosti a možnosti subjektov pri práci s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi
 • sekundárna viktimizácia
 • pomoc deťom s CAN
 • rolové hry a aktivity
mar
27
Po
Budovanie ochrany duševného zdravia v školskom prostredí @ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
mar 27 @ 07:30 – 15:00

Multidisciplinárne vzdelávanie v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím

Cieľová skupina: Pracovníci s deťmi okr. Košice

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (územný obvod koordinácie Košice) v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (kód ITMS 2014+: 312041M679) a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím si Vás dovoľuje pozvať na multidisciplinárne vzdelávanie na tému

Budovanie ochrany duševného zdravia v školskom prostredí

 • uspokojovanie potrieb ako základ bezpečného prostredia
 • osobné problémy dnešných detí
 • tvorba pozitívnej klímy
 • tvorba infraštruktúry pomoci pre dieťa
 • faktory ovplyvňujúce duševné zdravie
 • školské podporné tímy
 • rolové hry
 • analýza prípadov

 

Lektor:                 Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Termín konania: 27. marca 2023

Miesto konania: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné nám. 9, 042 11 Košice                                                                                                                                                           7. posch., zasadacia miestnosť č. 711

Čas konania:       07:30 – 15:00 hod.

 

Každý účastník pred vzdelávaním vyplní Kartu účastníka (podmienka účasti).

Počas vzdelávania je plánovaná prestávka (obed).

Účasť na multidisciplinárnom vzdelávaní je bez poplatku.

 

Svoju účasť na multidisciplinárnom vzdelávaní, prosím, potvrďte v návratke najneskôr do 21. marca 2023 na e-mailovú adresu: Magdalena.Lucakova@upsvr.gov.sk.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

S pozdravom

Ing. Magdaléna Lucáková

koordinátorka ochrany detí pred násilím

 

mar
28
Ut
Riešenie rovesníckeho násilia a prevencie šikanovania v školskom prostredí @ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
mar 28 @ 08:00 – mar 29 @ 15:30

Multidisciplinárne vzdelávanie v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím

Cieľová skupina: Pracovníci s deťmi okr. Michalovce

Prihlášky na Rastislav.Barkasi@upsvr.gov.sk

Téma: Riešenie rovesníckeho násilia a prevencie šikanovania v školskom prostredí

 • Rovesnícke násilie
 • Násilie a šikanovanie
 • Stratégia prevencie
 • Možnosti školského prostredia
 • Obeť, agresor, publikum
 • Brzdy a akcelerátory šikanovania
 • Analýza prípadov
 • Rolové hry

 

apr
3
Po
Dieťa traumatizované v blízkych vzťahoch @ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
apr 3 @ 08:00 – 15:30

Multidisciplinárne vzdelávanie v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím

Cieľová skupina: Pracovníci s deťmi okr. Komárno

Prihlášky na Darina.Jezova@upsvr.gov.sk

Téma: Dieťa traumatizované v blízkych vzťahoch

 • uspokojovanie potrieb ako základ vzťahu
 • traumatizované dieťa
 • CAN sydróm – prejavy a sysmptómy
 • vytváranie bezpečného prostredia v škole a obci
 • možnosti pomoci traumatizovaným deťom
 • školské podporné tímy
 • rolové hry
 • analýza prípadov