20 Po
Celý deň
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
08:00 Teoretické východiská pre prácu s dieťaťom a jeho rodinou so zameraním na CAN @ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Teoretické východiská pre prácu s dieťaťom a jeho rodinou so zameraním na CAN @ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
mar 20 @ 08:00 – mar 21 @ 00:00
Multidisciplinárne vzdelávanie v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím Cieľová skupina: Pracovníci s deťmi okr. Spišská Nová Ves a Gelnica Prihlášky na Zuzana.Plihalova@upsvr.gov.sk Anotácia vzdelávania: identifikácia syndrómu CAN prežívanie dieťaťa so syndrómom CAN rozhovory s deťmi o násilí – scitlivovanie vyhľadávanie detí s CAN prevencia CAN povinnosti a možnosti subjektov pri práci s týranými,[...]