27 Po
Celý deň
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
07:30 Budovanie ochrany duševného zdravia v školskom prostredí @ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Budovanie ochrany duševného zdravia v školskom prostredí @ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
mar 27 @ 07:30 – 15:00
Multidisciplinárne vzdelávanie v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím Cieľová skupina: Pracovníci s deťmi okr. Košice Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (územný obvod koordinácie Košice) v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (kód ITMS 2014+: 312041M679) a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím si Vás dovoľuje[...]