máj
5
Ut
Job Expo – najväčší veľtrh práce 2020 @ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO
máj 5 – máj 6 celý deň

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje pre Vás v dňoch 5. – 6. mája 2020 v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre už 10. ročník Veľtrhu práce – Job Expo 2020 v spojení s 22. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2020.

Na tomto najväčšom veľtrhu práce majú vystavovatelia možnosť prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov či nadviazať kontakty s budúcimi partnermi.

Uchádzači o zamestnanie nájdu na tomto veľtrhu vyše 200 zamestnávateľov zo Slovenska i zahraničia, ktorí ponúkajú voľné pracovné miesta „pod jednou strechou“. Pripravené bude množstvo sprievodných podujatí – prednášok, workshopov.

máj
21
Št
Cesty k dobrej škole 2020 @ Kongresové centrum Biznisuite (Technopol)
máj 21 celý deň

Siedmy ročník konferencie sa uskutoční 21. mája 2020 a jej ústrednou témou bude „Sme tu pre všetky deti“ (teda inklúzia, individualizácia a pod.)

Počet účastníkov sa v posledných rokoch pohybuje okolo 220 – 240 ľudí, pričom sú medzi nimi zastúpené všetky kraje a regióny Slovenska. Väčšinou ide o riaditeľov a učiteľov zo základných a stredných škôl (všetkých typov), pracovníkov mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa vzdelávaním, pracovníkov priamoriadených rezortných organizácií, pracovníkov školskej inšpekcie, metodikov, autorov učebníc, expertov na vzdelávanie, ale aj učiteľov z pedagogických fakúlt, rodičov s hlbším záujmom o vzdelávanie, poslancov NR SR, novinárov, občas aj niekoľko zástupcov firemného sveta.

Dopoludňajší program konferencie prebieha v pléne. Vystúpi v ňom vždy 6 rečníkov, každý s 18-minútovou prezentáciou. Okrem toho vždy premietneme krátky dokument (10 – 14 min) o nejakej zahraničnej škole alebo o nejakom aspekte výchovy či vzdelávania. Dva dopoludňajšie bloky sú vyhradené aj na kladenie otázok rečníkom zo strany publika.
Poobede sú účastníci rozdelení do menší skupín a program prebieha v 5 – 6 paralelných sekciách. Poobedňajšie programy sú dlhšie (55 min) a majú skôr charakter workshopov alebo diskusií.

Všetky programy sú natáčané na video a následne sprístupnené na webovej stránke konferencie www.cestykdobrejskole.sk . Obsahuje záznamy všetkých prednášok a workshopov zo všetkých šiestich doterajších ročníkov konferencie.