Dieťa traumatizované v blízkych vzťahoch

Multidisciplinárne vzdelávanie v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím Cieľová skupina: Pracovníci s deťmi okr. Komárno Prihlášky na Darina.Jezova@upsvr.gov.sk Téma: Dieťa traumatizované v blízkych vzťahoch uspokojovanie potrieb ako základ vzťahu traumatizované dieťa CAN sydróm - prejavy a sysmptómy vytváranie bezpečného prostredia v škole a obci možnosti pomoci traumatizovaným deťom školské podporné tímy rolové hry

Od |2023-03-12T21:35:38+01:0012 marca, 2023|

Budovanie ochrany duševného zdravia v školskom prostredí

Multidisciplinárne vzdelávanie v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím Cieľová skupina: Pracovníci s deťmi okr. Košice Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (územný obvod koordinácie Košice) v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (kód ITMS 2014+: 312041M679) a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím si Vás dovoľuje

Od |2023-03-12T21:36:47+01:0012 marca, 2023|

Riešenie rovesníckeho násilia a prevencie šikanovania v školskom prostredí

Multidisciplinárne vzdelávanie v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím Cieľová skupina: Pracovníci s deťmi okr. Michalovce Prihlášky na Rastislav.Barkasi@upsvr.gov.sk Téma: Riešenie rovesníckeho násilia a prevencie šikanovania v školskom prostredí Rovesnícke násilie Násilie a šikanovanie Stratégia prevencie Možnosti školského prostredia Obeť, agresor, publikum Brzdy a akcelerátory šikanovania Analýza prípadov Rolové hry  

Od |2023-03-12T21:22:30+01:0012 marca, 2023|

Teoretické východiská pre prácu s dieťaťom a jeho rodinou so zameraním na CAN

Multidisciplinárne vzdelávanie v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím Cieľová skupina: Pracovníci s deťmi okr. Spišská Nová Ves a Gelnica Prihlášky na Zuzana.Plihalova@upsvr.gov.sk Anotácia vzdelávania: identifikácia syndrómu CAN prežívanie dieťaťa so syndrómom CAN rozhovory s deťmi o násilí - scitlivovanie vyhľadávanie detí s CAN prevencia CAN povinnosti a možnosti subjektov pri práci s týranými,

Od |2023-03-12T21:15:12+01:0012 marca, 2023|

Komunikácia s agresívnymi a ochranárskymi rodičmi

Multidisciplinárne vzdelávanie pracovníkov s deťmi okresov Nitra a Zlaté Moravce na tému Komunikácia s agresívnymi a ochranárskymi rodičmi v kontexte ochrany detí pred násilím. Vzdelávanie je realizované v rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím. Lektor vzdelávania: Mgr.Peter Lengyel, PhD., EDUSMILE s.r.o. Cieľová skupina: pracovníci s deťmi okr. Nitra a Zlaté Moravce Počet účastníkov

Od |2023-02-10T22:01:24+01:0010 februára, 2023|

Rizikové správanie detí a žiakov v školskom prostredí – syndróm CAN

Pozývame Vás na odborný seminár na tému Rizikové správanie detí a žiakov v školskom prostredí - syndróm CAN, ktoré sa uskutoční prezenčnou formou v KP NIVaM Trenčín, Pod Sokolicami 14, dňa 23.02.203 v čase od 8,30 -12,30. Lektorom odborného seminára je Mgr. Peter Lengyel, PhD., ktorý sa venuje tematike rizikového správania detí a žiakov profesijne. Na odbornom seminári

Od |2023-02-10T21:25:47+01:0010 februára, 2023|

Radi spájate vzdelávanie a hru? – ukážka úloh Accelium Olympiády

Vyskúšajte si hry, v ktorých budú súťažiť žiaci na Accelium Olympiáde Olympiáda Accelium je online vzdelávacia súťaž, ktorá spája žiakov z rôznych krajín sveta. Súťaží sa individuálne v turnajoch pre príslušnú vekovú kategóriu. Okrem jednotlivcov sa vyhodnocuje sa aj poradie najlepších škôl a tried. Žiaci postupne riešia úlohy a získavajú body za každú vyriešenú úlohu.

Od |2022-04-28T19:46:52+02:0028 apríla, 2022|

Bezplatná pedagogická vzdelávacia exkurzia

Aj vašich žiakov viac nadchnú zaujímavosti ako strohé informácie? Po čase, má opäť možnosť 20 slovenských učiteľov zažiť bezplatnú vzdelávaciu aktivitu pre pedagógov v Zámku Schloss Hof a Niederweiden, ktoré ležia len pol hodiny od Bratislavy s témou pôsobenia Márie Terézie v slovenskom pohraničí. Mária Terézia a Habsburgovci Účastníci budú mať možnosť získať informácie o

Od |2022-04-10T21:09:55+02:0010 apríla, 2022|

Olympiáda Accelium 2022 – súťaž

Dajte svojim žiakom v triede nový impulz na spoluprácu Olympiáda Accelium je online vzdelávacia súťaž, ktorá spája žiakov z rôznych krajín sveta. Súťaží sa individuálne v turnajoch pre príslušnú vekovú kategóriu. Okrem jednotlivcov sa vyhodnocuje sa aj poradie najlepších škôl a tried. Žiaci postupne riešia úlohy a získavajú body za každú vyriešenú úlohu. Súťažné hry

Od |2022-04-12T20:37:18+02:0010 apríla, 2022|

Olympiáda Accelium 2022 – registrácia

Dajte svojim žiakom v triede nový impulz na spoluprácu Olympiáda Accelium je online vzdelávacia súťaž, ktorá spája žiakov z rôznych krajín sveta. Súťaží sa individuálne v turnajoch pre príslušnú vekovú kategóriu. Okrem jednotlivcov sa vyhodnocuje sa aj poradie najlepších škôl a tried. Žiaci postupne riešia úlohy a získavajú body za každú vyriešenú úlohu. Súťažné hry

Od |2022-04-15T09:04:30+02:0010 apríla, 2022|
Go to Top