Kedy:
03/27/2023 @ 07:30 – 15:00
2023-03-27T07:30:00+02:00
2023-03-27T15:00:00+02:00
Kde:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Staničné námestie č.9
040 01 Košice
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
Kontakt:
Ing. Magdaléna Lucáková
+421 918 702 716

Multidisciplinárne vzdelávanie v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím

Cieľová skupina: Pracovníci s deťmi okr. Košice

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (územný obvod koordinácie Košice) v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (kód ITMS 2014+: 312041M679) a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím si Vás dovoľuje pozvať na multidisciplinárne vzdelávanie na tému

Budovanie ochrany duševného zdravia v školskom prostredí

  • uspokojovanie potrieb ako základ bezpečného prostredia
  • osobné problémy dnešných detí
  • tvorba pozitívnej klímy
  • tvorba infraštruktúry pomoci pre dieťa
  • faktory ovplyvňujúce duševné zdravie
  • školské podporné tímy
  • rolové hry
  • analýza prípadov

 

Lektor:                 Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Termín konania: 27. marca 2023

Miesto konania: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné nám. 9, 042 11 Košice                                                                                                                                                           7. posch., zasadacia miestnosť č. 711

Čas konania:       07:30 – 15:00 hod.

 

Každý účastník pred vzdelávaním vyplní Kartu účastníka (podmienka účasti).

Počas vzdelávania je plánovaná prestávka (obed).

Účasť na multidisciplinárnom vzdelávaní je bez poplatku.

 

Svoju účasť na multidisciplinárnom vzdelávaní, prosím, potvrďte v návratke najneskôr do 21. marca 2023 na e-mailovú adresu: Magdalena.Lucakova@upsvr.gov.sk.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

S pozdravom

Ing. Magdaléna Lucáková

koordinátorka ochrany detí pred násilím