Kedy:
05/21/2020 celý deň
2020-05-21T00:00:00+02:00
2020-05-22T00:00:00+02:00
Kde:
Kongresové centrum Biznisuite (Technopol)
Kutlíkova 17
Bratislava
Kontakt:
RNDr. Vladimír Burjan
02 / 63 81 26 89

Siedmy ročník konferencie sa uskutoční 21. mája 2020 a jej ústrednou témou bude „Sme tu pre všetky deti“ (teda inklúzia, individualizácia a pod.)

Počet účastníkov sa v posledných rokoch pohybuje okolo 220 – 240 ľudí, pričom sú medzi nimi zastúpené všetky kraje a regióny Slovenska. Väčšinou ide o riaditeľov a učiteľov zo základných a stredných škôl (všetkých typov), pracovníkov mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa vzdelávaním, pracovníkov priamoriadených rezortných organizácií, pracovníkov školskej inšpekcie, metodikov, autorov učebníc, expertov na vzdelávanie, ale aj učiteľov z pedagogických fakúlt, rodičov s hlbším záujmom o vzdelávanie, poslancov NR SR, novinárov, občas aj niekoľko zástupcov firemného sveta.

Dopoludňajší program konferencie prebieha v pléne. Vystúpi v ňom vždy 6 rečníkov, každý s 18-minútovou prezentáciou. Okrem toho vždy premietneme krátky dokument (10 – 14 min) o nejakej zahraničnej škole alebo o nejakom aspekte výchovy či vzdelávania. Dva dopoludňajšie bloky sú vyhradené aj na kladenie otázok rečníkom zo strany publika.
Poobede sú účastníci rozdelení do menší skupín a program prebieha v 5 – 6 paralelných sekciách. Poobedňajšie programy sú dlhšie (55 min) a majú skôr charakter workshopov alebo diskusií.

Všetky programy sú natáčané na video a následne sprístupnené na webovej stránke konferencie www.cestykdobrejskole.sk . Obsahuje záznamy všetkých prednášok a workshopov zo všetkých šiestich doterajších ročníkov konferencie.