Kedy:
12/10/2018 @ 22:00 – 01/29/2019 @ 15:00
2018-12-10T22:00:00+01:00
2019-01-29T15:00:00+01:00
Kde:
Výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta 9
Bratislava
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
Kontakt:
doc. Ing. Martin Šperka, PhD
02/3229 3131

Zdroj: http://www.sypkablansko.cz

Od 10.12.2018 – do 29.1.2019 môžte v priestoroch stálej výstavy vidieť modely (v skutočnej pôvodnej veľkosti) svetoznámeho šachového automatu – „Turka“ ako aj prístroja pre generovanie hlasu aj s videami o princípoch ich činnosti, ktoré skonštruoval bratislavský rodák  Wolfgang von Kempelen. Exponáty zapožičalo občianske združenie Kempelenopolis (www.kempelen.info).      

——————————————————————————————–

Výstava je spravidla otvorená každý deň medzi 10.00 a 15.00 okrem víkendov a sviatkov. Pre skupiny nad 5 osôb a po 15.00 potrebné dohodnúť sa dopredu elektronickou poštou u vedúceho Stálej výstavy :

doc. Ing. Martin Šperka, PhD. martin.sperka[zavinac]savba.sk telefón: 02/3229 3131

Optimálny počet členov jednej skupiny pre exkurzie (s odborným výkladom) je 15, minimálny 5 a maximálny 20. Je možné dohodnúť aj exkurziu k superpočítaču AUREL, experimentovanie so starými počítačmi alebo hernými konzolami ako aj  študovať historickú počítačovú literatúru a príručky k starým počítačom v knižnici múzea.

Vstupné sa neplatí.

Výpočtové stredisko SAV v rámci vedecko-popularizačných aktivít prezentuje historické počítače vyvinuté, alebo používané najmä v SAV a v spolupracujúcich organizáciách od roku 1956 v kontexte so svetovým vývojom počítačov.

Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku slúži na prezentáciu predmetov a dokumentov dokladujúcich práce výskumu, vývoja, výroby a aplikácií informačno-komunikačných technológií na Slovensku so zámerom poukazovať na spoločenskú užitočnosť výskumu, najmä pre podnietenie mladej generácie k aktivitám v tejto oblasti. Stála výstava je realizovaná na základe Čl. XXII Akademické symboly, Štatútu SAV, bod 4.: Akadémia dokumentuje svoju históriu a históriu vedy a zhromažďuje diela a predmety, ktoré s ňou súvisia. Je výsledkom akvizičnej, popularizačnej a prezentačnej činnosti Minimúzea výpočtovej techniky ako organizačného útvaru Výpočtového strediska SAV od roku 2001 (Štatút Stálej výstavy)

Stála výstava je prístupná nasledovne :