Kedy:
02/23/2023 @ 08:30 – 12:30
2023-02-23T08:30:00+01:00
2023-02-23T12:30:00+01:00
Kde:
KP NIVaM Trenčín,
Pod Sokolicami 14
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
Kontakt:
PhDr. Jana Bougdar
Rizikové správanie detí a žiakov v školskom prostredí - syndróm CAN @ KP NIVaM Trenčín,

Pozývame Vás na odborný seminár na tému Rizikové správanie detí a žiakov v školskom prostredí – syndróm CAN, ktoré sa uskutoční prezenčnou formou v KP NIVaM Trenčín, Pod Sokolicami 14, dňa 23.02.203 v čase od 8,30 -12,30. Lektorom odborného seminára je Mgr. Peter Lengyel, PhD., ktorý sa venuje tematike rizikového správania detí a žiakov profesijne. Na odbornom seminári sa dozviete ako možno identifikovať syndróm CAN, o školskom prostredí  v kontexte dieťaťa so syndrómom CAN, aké sú zákonné postupy pri podozrení na sy CAN a ako komunikovať s deťmi o násilí.

V prípade otázok kontaktujte prosím: PhDr. Jana Bougdar, mail: jana.bougdar@mpc-edu.sk

Cieľová skupina:

Pedagogický zamestnanec
   učiteľ
    – učiteľ materskej školy
    – učiteľ prvého stupňa základnej školy
    – učiteľ druhého stupňa základnej školy
    – učiteľ strednej školy
    – učiteľ základnej umeleckej školy
    – učiteľ jazykovej školy
   majster odbornej výchovy
   vychovávateľ
   korepetítor
   školský tréner
   pedagogický asistent
   zahraničný lektor
   školský špeciálny pedagóg
   učiteľ profesijného rozvoja
    – lektor vzdelávania
    – metodik profesijného rozvoja
    – konzultant atestačného konania
Odborný zamestnanec – MŠ, ZŠ, SŠ … (psychológ,…)
   psychológ a školský psychológ
   špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
   kariérový poradca
   logopéd a školský logopéd
   liečebný pedagóg
   sociálny pedagóg