Profesijná orientácia žiakov

V rámci prípravy na povolanie spolupracujeme so spoločnosťou Excellent partners s.r.o., ktorá je licencovaný zástupca konceptu Accelium School pre SR. Z tejto spolupráce vznikol kurz Accelium SKILLfie. „Šitý na mieru“ je pre ôsmakov a deviatakov, ktorí sa rozhodujú o svojom smerovaní za profesijným životom a sebarealizáciou. Kurz SKILLfie vytvára komplexný prístup v 10 lekciách, ktoré sa dajú absolvovať priamo na vyučovacích hodinách vyškolenými učiteľmi z vašej školy. Ako to funguje?

Všetko je pripravené

Všetkých deväť lekcií je pripravených na okamžité použitie. Lekcie sa skladajú zo sprievodnej prezentácie, ktorá je „vodítkom“ pre pedagóga, videí a pracovných listov umožňujúcim rozvíjať diskusiu so žiakmi a zo špeciálne navrhnutých hier, ktoré žiaci počas časti hodiny a doma hrajú. Spojenie týchto troch súčastí lekcie vytvára komplexný pútavý obsah a napĺňa trojkrokový proces učenia – Hraj sa, analyzuj a použi.

Ilustrácia prezentácií programu SKILLfie