Školy v prírode

Späť na ponuku predmetov

Škola v prírode umožňuje žiakom absolvovať dlhodobý pobyt v prírode bez nutnosti prerušenia výchovy a vzdelávania v škole. Zároveň plní funkciu zdokonaľovania sa v schopnosti dieťaťa odlúčiť sa na niekoľko dní od rodiča,blízkych a využívať vlastnú samostatnosť. Na Slovensku pôsobí niekoľko agentúr, ktoré poskytujú hotové školy v prírode, s programom aj animátormi, ale aj zariadenia na to určené, v ktorých sa môže pedagóg realizovať podľa vlastných vzdelávacích a voľnočasových potrieb bez animátorov. Na týchto stránkach pridávame odkazy na subjekty participujúce na ŠvP ako aj na najdôležitejšie právne normy v oblasti organizácie ŠvP.

CK Bombovo, Nitra
CK Wachumba, Martin
CK Mountainbaby, Ždiar
CK A. T. Team, Bratislava
CK Ceres, Bratislava
CK Slniečko, Trenčín
CK Lobelka, Liptovský Mikuláš
CK Fatralandia, Nitra