UČITEĽSKÝ ADRESÁR

Milí učitelia! Vážime si vašu snahu o vzdelanú spoločnosť a sme radi, že aj v školskom roku 2018/2019 budete odovzdávať vedomosti slovenským žiakom. Spolu s našimi partnermi sme pre vás pripravili niekoľko inšpiratívnych možností ako spraviť pobyt v škole ešte zaujímavejším. Nájdete tu kontakty na ľudí, ktorí realizujú aktivity priamo v školách – robia školské predmety atraktívnejšími hudbou, pokusmi, či sa dostávajú k deťom prostredníctvom divadla, či tanca. Nájdete tu tiež realizátorov preventívnych programov, divadielok a vystúpení.  Naši partneri vám môžu pomôcť aj pri realizácii výletu, exkurzie, či školy v prírode, prípadne pomôcť odbornými radami v oblasti práce so žiakmi alebo vzdelávaním vás samotných.  Veríme, že ich prácu spoznáte a presvedčíte sa o kvalite služieb, ktoré do škôl prinášajú.