UČITEĽSKÝ ADRESÁR

V učiteľskom adresári nájdete najdôležitejšie kontakty pre svoju prácu a inšpirujte sa pri vzdelávaní detí. Spájajte sa, komunikujte a šetrite čas.  Vážime si vašu snahu o vzdelanú spoločnosť a sme radi, že aj v tomto ťažkom školskom roku napriek všetkému odovzdávate vedomosti slovenským žiakom. Učiteľský adresár je šikovný pomocník pri hľadaní kontaktov súvisiacich so vzdelávaním a veríme, že bude pedagógom nápomocný. V práci pedagóga sme sa zamerali na 5 hlavných oblastí – sebarozvoj, komunity, vzťah so žiakmi, nástroje a zážitkové vzdelávanie.

Zdieľaj učiteľský adresár so známymi