Učiteľský barometer

Učiteľský barometer je projekt, prostredníctvom ktorého mapujeme anonymne názory učiteľov na rôzne odľahčené aj vážne témy. Cieľom tohto projektu je podnecovať diskusiu o rôznych témach týkajúcich sa školstva na základe hlasovania, ktoré nám dáva reálnejší obraz o počte ľudí preferujúcich ten, či onen názor.  Pluralitu názorov a výpovednú silu ankety môžete zvýšiť zdieľaním otázky medzi vašimi kolegami, či známymi z radov učiteľov. Slúži na to tlačidlo v zdieľacom boxe pod anketou. Veríme, že Učiteľský barometer bude odrážať nálady a názory mnohých učiteľov.

Zdieľaj otázku

Zdieľaj otázku

Zdieľaj otázku

Zdieľaj otázku

Zdieľaj otázku

Zdieľaj otázku

Zdieľaj otázku

Zdieľaj otázku

Zdieľaj otázku

Zdieľaj otázku

Zdieľaj otázku

Zdieľaj otázku

Zdieľaj otázku