Školské nástenky s preventívnymi témami

V roku 2020 sme začali vytvárať školské nástenky s preventívnymi témami. Dnes máme hotovú tému šikanovania, sociálnych sietí a života v spoločnosti. Pri tvorbe infografík sme si uvedomili, že  nástenky potrebujú ešte niečo viac. A preto sme ku každej vytvorili aj metodickú podporu, ktorá pomôže učiteľovi, prípadne preventistovi, tému s deťmi otvoriť, načať a viesť. Samotné nástenky potom slúžia nielen ako informačný zdroj, ktorý majú deti denne na očiach, ale aj ako akýsi „utvrdzovač“ a „pripomínač“ toho, čo učiteľ alebo preventista so žiakmi prediskutoval.

Naše chodbové nástenky vyrábame na tvrdom plastovom podklade hrúbky 3 milimetre (približne ako kľúč), každá nástenka má cca 1 meter a školám ich ponúkame v trojici tém (tzv. triptychu) za 250€/triptych (alebo 2 triptychy za 400€). Pre potreby jednotlivých tried vyrábame aj menší rozmer vo forme tvrdej papierovej nástenky s lamino úpravou (30cm x 30 cm), ktorý ponúkame za 30€ (alebo 2 triptychy za 50€). Každý triptych má vypracovaný vlastný metodický materiál pre učiteľa, ktorý mu uľahčuje vedenie tém so žiakmi. Kvôli dištančnému vzdelávaniu spolu s plastovými nástenkami dostane škola aj link na elektronické prezentácie, ktoré môže využiť pri online preventívnych hodinách.

Tak čo, ktorá téma vás zaujíma viac?

Môj život v spoločnosti

Chodbové nástenky (cca 1 x 1 meter)

250€/triptych  *  400€/dva triptychy * 600€/tri triptychy

Triedne nástenky ( 30 x 30 cm )

30€/triptych  *  50€/dva triptychy  *  75€/tri triptychy

Roll-up ( 85 x 200 cm )

230€/roll-up  *  380€/dva roll-upy * 570€/tri roll-upy

Šikanovanie

Chodbové nástenky (cca 1 x 1 meter)

250€/triptych  *  400€/dva triptychy * 600€/tri triptychy

Triedne nástenky ( 30 x 30 cm )

30€/triptych  *  50€/dva triptychy  *  75€/tri triptychy

Roll-up ( 85 x 200 cm )

230€/roll-up  *  380€/dva roll-upy * 570€/tri roll-upy

Sociálne siete

Chodbové nástenky (cca 1 x 1 meter)

250€/triptych  *  400€/dva triptychy * 600€/tri triptychy

Triedne nástenky ( 30 x 30 cm )

30€/triptych  *  50€/dva triptychy  *  75€/tri triptychy

Roll-up ( 85 x 200 cm )

230€/roll-up  *  380€/dva roll-upy * 570€/tri roll-upy