O nás

Spoločnosť EDUSMILE s.r.o. podporuje svojimi službami žiakov, učiteľov a školy a tiež spája subjekty, ktoré inovujú vzdelávanie. Cítime, že najdôležitejšie v celom procese vzdelávania a socializácie je dieťa, ktoré musíme získať, ak chceme byť nasledovaní. Nielen v škole, ale aj v reálnych podmienkach. Hoci je učiteľ najbližší partner dieťaťa vo vzdelávaní, aj ten potrebuje mnohokrát pomoc a podporu. Ak ju nedostane v rezorte školstva, musí ju dostať z vonka. Rozhodli sme sa, že budeme tými, ktorí podporujú učiteľa, žiaka a prinášajú do školského systému nové hodnoty. Našou snahou je uľahčovať, zlepšovať a podporovať… Veríme, že je to cesta k lepšiemu vzdelávaniu detí a k vytváraniu lepšieho priestoru pre učiteľa. Ak sa vám naše myšlienky a aktivity budú páčiť, poďte do toho s nami ! Pracujeme na báze partnerstiev s odborníkmi, zaujímavými ľuďmi a organizáciami z oblasti školstva, sociálnych vecí a cestovného ruchu.

Mgr. Peter Lengyel, PhD. – profil lektora

Bol prvým školským sociálnym pracovníkom v SR na štátnej základnej škole. V regionálnom školstve zotrval do roku 2016. Popri tom vyučoval predmet sociálna práca v školách na VŠ sv.Alžbety a Trnavskej univerzite, pôsobil tiež ako regionálny redaktor v printovom periodiku. Od roku 2016 realizuje v spoločnosti EDUSMILE s.r.o. cestovateľské vzdelávacie programy pre žiakov, venuje sa vzdelávaniu učiteľov a prevencii šikanovania, kyberšikany a syndrómu CAN. Pôsobil tiež ako koordinátor ochrany detí pred násilím. V súčasnosti pokračuje vo vzdelávacích a preventívnych aktivitách. Je členom niekoľkých expertných skupín v oblastí sociálnych vecí a školstva. Je certifikovaným lektorom vzdelávania metódy ACCELIUM.

Pridajte sa k našim aktivitám.
Kontaktujte nás!