Téma „poprosenia“ a žiadosti je pomerne široká a môžete ju poňať rôzne. Samotná prosba má niekoľko odtieňov – od požiadania o pomoc, cez napĺňanie potrieb, až po vyžadovanie práva na niečo.

Deti by mali pochopiť, že poprosenie a požiadanie je zároveň vyjadrenie nejakej potreby, želania alebo výzva na niečo. Prosba má nielen druhému človeku odovzdať informáciu, že niečo chcem, ale ho aj motivovať. Napríklad tým, že bude mať dobrý pocit z dôvery, ktorú doň vkladám, alebo z užitočnosti. Otvorte aj tému toho, že poprosiť je želané aj v prípade, že mi ten človek aj tak má vyhovieť. Napríklad požiadam o vstupenku do kina, ak keď viem, že pokladník je tam na to, aby mi ju dal.

Námety na diskusiu:

  • čo cítite, keď vás niekto prosí?
  • aký je rozdiel medzi prosením a prosíkaním?
  • požiadal vás niekto o niečo, čo ste nechceli urobiť?
  • akým spôsobom prosíte vy?
  • čo ľudia využívajú, aby si boli istí, že im druhy vyhovie?

Námety na tvorbu aktivít

Koho požiadam

Pripravte deťom situácie, kde budú mať nielen sformulovať požiadavku, ale aj porozmýšľať nad tým, koho konkrétne by o pomoc požiadali.

Požiadanie a odmietanie

Diskutujte s deťmi aké majú skúsenosti s požiadaním a odmietnutím. Hľadajte spoločné poznatky detí pri týchto dvoch činnostiach. Obe  na seba viažu ďalšie dôležité vlastnosti a črty ako pokora, ochota, láskavosť, emaptiu, ale aj asertivitu, schopnosť povedať nie.

Časomiera

Stopnite deťom na stopkách, koľko trvá požiadanie slušným spôsobom a skráteným spôsobom cez slová „daj“, „chcem“, „urob“… Deti by mali zistiť, že slušná požiadavka je len o pár sekúnd dlhšia, ale človek sa pri tom cíti úplne inak.

Semafor

Zahrajte si s deťmi systém Semafor, kde v skupinách do zelenej farby píšu situácie a požiadavky, kedy nemajú problém vyhovieť, do oranžovej, kedy majú pochybnosti, či vyhovieť a do červenej, kedy nechcú vyhovieť. Porovnajte medzi skupinami a diskutujte.

Prosba v teréne

Vezmite deti medzi verejnosť a zadajte im úlohu, aby od bežných ľudí niečo zistili alebo získali. Reflektujte potom spoločne, ktoré spôsoby požiadania boli úspešné a ktoré menej.

Všetky texty a námety na aktivity sú súčasťou Podporného materiálu pre pedagógov, ktorý školy dostanú pri objednávke nástenkového triptychu Porozumenie.

Zdieľajte príspevok s priateľmi!