Naše poslanie

Našimi službami sa snažíme uľahčovať učiteľom prácu s agendou, ktorá je od nich očakávaná, ale neocenená. Môžu sa tak počas našich spoločných aktivít viac venovať deťom, lepšie ich pozorovať, spoznávať, vidieť v iných situáciách bez toho, aby museli neustále pozerať na hodiny, či riešiť mnohými subjektami organizačné detaily.

V práci s problémovými deťmi chceme učiteľom ukázať cesty ako si môžu svoju prácu zjednodušiť, ako sa môžu viac chrániť pred zásahmi do svojho povolania a ako sa vysporiadať s negatívnymi situáciami, ktoré práca s ľuďmi prirodzene prináša. Efektívnu komunikáciu a spoluprácu školy rodiny a komunity považujeme za prínosnú a podporujúcu pozitívnu sociálnu klímu v škole.

Veríme, že podporou učiteľov zároveň podporujeme aj deti – žiakov, ktorých osobná, či pracovná budúcnosť sa odvíja z časti tiež od toho, čo zažili počas školských čias.

Pridajte sa k našim aktivitám.
Kontaktujte nás!