Prevencia

Obľúbené nástenky teraz v českom jayku

šikana

Vytvárajte s našimi nástenkami efektívnu prevenciu v rôznych oblastiach

Prevencia

Aktivity s mestským policajtom na rôzne témy.

Accelium

Od sebapoznania k zodpovednosti - ucelený program pre ôsmakov a deviatakov.

previous arrow
next arrow

Spájame  vzdelávanie a poznávanie s realitou