So žiakmi o porozumení – slovko PROSÍM

Téma „poprosenia“ a žiadosti je pomerne široká a môžete ju poňať rôzne. Samotná prosba má niekoľko odtieňov – od požiadania o pomoc, cez napĺňanie potrieb, až po vyžadovanie práva na niečo. Deti by mali pochopiť, že poprosenie a požiadanie je zároveň vyjadrenie nejakej potreby, želania alebo výzva na niečo. Prosba má nielen druhému človeku

Od |2024-04-08T20:27:19+02:008 apríla, 2024|Kategórie: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|

So žiakmi o porozumení – slovko ĎAKUJEM

Aj keď sa táto časť môže zdať ako klišé, v spoločnosti je skutočná kríza slušnosti a tá začína a končí práve pri slovíčkach ďakujem, prosím a prepáč. Pri téme čarovných slovíčok sa veľmi pekne otvára téma komunikácie činmi. K tomu sú viazané aj infografiky a poukazujú na to, že poďakovať, požiadať, či oľutovať niečo nemusíme priamo len konkrétnym

Od |2024-04-05T22:52:00+02:005 apríla, 2024|Kategórie: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|

So žiakmi o porozumení – Tvorba porozumenia

Témou tejto časti je „stavba domu porozumenia“.  Deťom sa dá pekne transformovať poznanie, že podobne ako mosty, si staviame domy porozumenia. Tento krát z iného pohľadu je poukázané na to, ktoré vlastnosti vytvárajú pevné základy a múry. Cieľom tejto infografiky je deťom vysvetliť, že za svoje domy porozumenia je zodpovedný každý sám a je

Od |2024-03-31T23:05:10+02:0031 marca, 2024|Kategórie: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|

So žiakmi o porozumení – Predchádzajme nedorozumeniam

V tejto časti sa dotýkame momentov, ktoré oslabujú porozumenie. Nedorozumenia sú prirodzené, ak ich je však veľa, môžu vyústiť až do šikanovania, ktoré pramení práve z nedostatku porozumenia. Deti si v tejto časti majú uvedomiť, že aj naše postoje, zvyky a domnienky môžu plodiť nedorozumenia, prípadne zabraňovať porozumeniu. K diskusii dá pristupovať spôsobom sebareflexie.

Od |2024-03-31T23:02:34+02:0031 marca, 2024|Kategórie: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|

So žiakmi o porozumení – Zlepšuj porozumenie

Infografika sa zameriava na výzvu k porozumeniu. Poukazuje na to, že porozumenie môžeme zvyšovať alebo znižovať práve tým, že niektoré činnosti rozvíjame alebo zanedbávame. Zaujímavé poznanie môže byť, že rozvíjaním jedného sa automaticky posúvajú aj druhé. Zoznam dobrých návykov pre tvorbu porozumenia môžete so žiakmi rozšíriť o ich nápady, alebo ich rôzne zoraďovať, hlasovať o nich a podobne.

Od |2024-03-31T23:00:51+02:0031 marca, 2024|Kategórie: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|

So žiakmi o porozumení – Mosty porozumenia

Tvorba mostov medzi ľuďmi je základným predpokladom porozumenia. Deťom sa snažíme vysvetliť a znázorniť, že naše vzťahy sú akoby mosty, po ktorých sa neskôr snažíme „dopravovať“ naše spoločné veci. Napríklad záujmy, myšlienky, aktivity... Téma sa dá široko rozvíjať. Napríklad diskutujeme s deťmi, ktoré naše mosty sú krehké, ktoré naopak silné a vydržali už nejedno „zemetrasenie“.

Od |2024-03-31T22:55:45+02:0031 marca, 2024|Kategórie: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|

Deň bezpečnejšieho internetu 2024

Deň bezpečnejšieho internetu je príležitosťou zamyslieť sa nad životom detí, ale aj nás dospelých, na sociálnych sieťach a v online priestore všeobecne. Aj "naše" školské deti trávia časť svojho dňa vo virtuálnom priestore a to, čo tam zažívajú, ovplyvňuje nielen ich správanie, postoje, motiváciu, ale aj vzdelávanie.  Pri príležitosti tohto medzinárodného dňa sme sa

Od |2024-02-06T11:40:55+01:006 februára, 2024|Kategórie: Pozitívna sociála klíma, Vzdelávanie učiteľov|

Ak nechceme mať v škole šikanovanie, bavme sa o porozumení

V súvislosti s tragickými udalosťami na slovenských školách, sa často hovorí o šikanovaní ako o jednom z možných dôvodov, ktoré vedú mladých ľudí a deti k fatálnym rozhodnutiam. Kladnú, či zápornú odpoveď dá zväčša až polícia. V mysliach a zároveň výčitkách ľudí z okolia vyhasnutých životov vzniká úprimná snaha šikanovaniu predchádzať. Často v nádeji,

Od |2024-02-05T21:28:36+01:001 februára, 2024|Kategórie: Pozitívna sociála klíma|

Deň pre bezpečnejší internet – aktivity do triedy

Spomínate si na to, ako ste sa učili plávať?  Pamätáte si ten pocit, keď ste mali celé telo ponorené do vody a niekto sa vám snažil vysvetliť, čo máte robiť rukami a nohami, aby ste sa neutopili? Tak ako sme sa my, či naše deti, učili plávať vo vode, do našich životov vstúpilo aj

Od |2024-02-01T22:35:09+01:008 februára, 2023|Kategórie: Novinky, Pozitívna sociála klíma, Vzdelávacie hry|

Preventívne nástenky o živote v online priestore v českom jazyku

Život na sociálnej sieti je ako návšteva divadla. Je náročné v spleti informácií a pútavého obsahu rozlíšiť, čo je skutočnosť, fikcia, či polopravda. Podporiť tvorbu zodpovedných postojov u žiakov a študentov môžeme aj kvalitnou diskusiou. Deti prešli v uplynulých obdobiach ešte viac do virtuálneho priestoru. V spleti možností, ktoré internet ponúka môžu

Od |2023-01-12T11:37:09+01:0012 januára, 2023|Kategórie: Novinky, Pozitívna sociála klíma|
Go to Top