Šikanovanie by ste v Trestnom zákone hľadali márne. Je to preto, lebo šikanovanie je vyjadrenie spôsobu akým bol nejaký skutok vykonaný. Opakovanie, prevaha agresora a úmysel robí zo šikany závažnejšiu formu násilia. Obeť nečelí len samotnému útoku, ale aj strachu z opakovania, poníženiu a bezbrannosti kvôli prevahe agresora.  Prejavy násilia a šikanovania môžu napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku. Pripravili sme prehľad najčastejších trestných činov, ktorých sa môžu dopustiť agresori pri šikanovaní. Pre plnohodnotné znenia jednotlivých paragrafov a ustanovení odporúčame hľadať priamo v Trestnom zákone č.300/2005 Z.z.

Dajte vedieť o infografike zdieľaním

Školské a triedne nástenky