Život na sociálnej sieti je ako návšteva divadla. Je náročné v spleti informácií a pútavého obsahu rozlíšiť, čo je skutočnosť, fikcia, či polopravda. Podporiť tvorbu zodpovedných postojov u žiakov a študentov môžeme aj kvalitnou diskusiou.

Deti prešli v uplynulých obdobiach ešte viac do virtuálneho priestoru. V spleti možností, ktoré internet ponúka môžu deti a mladí ľudia nájsť potešenie, zábavu, poznanie, ale žiaľ aj zavádzajúci, či vyslovene nebezpečný obsah. Je dobré, aby bola škola miestom, kde dostanú deti podporu pri strete s informáciami z virtuálneho priestoru.

Ako prostriedok k diskusiám učiteľov a žiakov k téme života na internete sme pripravili triptych infografík v podobe násteniek, ktoré môžu zdobiť aj vaše chodby. Nadväzujeme tak na sériu Triptychu o šikanovaní, ktorý majú dnes možnosť zhiladnuť na školských chodbách v SR tisícky detí. Infografiky na chodbách sú miestom, kde sa denne dieťa môže pristaviť a rozmýšľať nad tým, čo jednotlivé témy na nich hovoria, čo zobrazujú… Uvedomujeme si, že obrázky a texty uvedené na infografikách sú len „nástrelom“. Preto je zo strany učiteľa či preventistu potrebná diskusia, vysvetlenie pojmov. Veríme, že prostredníctvom nášho triptychu dostaneme viac diskusie do škôl a prispejeme k otvorenejšej komunikácií o živote na sociálnych sieťach a v prostredí internetu.

Chcete, aby bol trojmetrový triptych o šikanovaní súčasťou vašej školy ?

Čo dostanete ak si nástenky objednáte?
  • tri infografiky o sociálnych sieťach na plastovom podklade s lamino úpravou pre dlhú životnosť v rozmeroch cca 1×1 meter (každá časť)
  • doručenie priamo do školy alebo na zvolenú adresu v ČR
  • elektronickú verziu pre dištančné vzdelávanie a premietanie na projektore

Zdieľajte Triptych s ďalšími učiteľmi