Témou tejto časti je „stavba domu porozumenia“.  Deťom sa dá pekne transformovať poznanie, že podobne ako mosty, si staviame domy porozumenia.

Tento krát z iného pohľadu je poukázané na to, ktoré vlastnosti vytvárajú pevné základy a múry. Cieľom tejto infografiky je deťom vysvetliť, že za svoje domy porozumenia je zodpovedný každý sám a je stavbárom týchto domov. V aktivitách sa dá deťom ukázať „návod“ na to ako budovať porozumenie a ako je to veľmi dôležité. Poznaním je tiež, že nám nestačí „jedna tehlička“, ale porozumenie je komplex postojov a prístupov, ktoré spolu vytvárajú podmienky pre vznik porozumenia. A tiež to, že sa občas niečo nepodarí a pokazí, ale ostatné „tehličky“ nedovolia zbúrať celý dom kvôli jednej nedokonalosti.

Námety na diskusiu:

  • ktoré z tehličiek máš vo svojom „dome porozumenia“ aj ty?
  • ktoré z tehličiek sú podľa teba najdôležitejšie?
  • čo si predstavuješ pod jednotlivými pojmami?

Námety na tvorbu aktivít

Môj dom porozumenia

Deti vyplnia každý za seba svoj domček piatimi tehličkami a napíšu na ne to najdôležitejšie pre porozumenie s nimi. Deti potom dajú svoje obrázky vedľa seba, nejaký čas si ich prezerajú navzájom. A hľadajú tých, s ktorými sa najviac zhodli.

Ako sa pýtať sám seba?

Skúste v dome porozumenia v infografike do každej tehličky napísať meno niektorého spolužiaka, ktorý ju asociuje a prirodzene robí. Porovnajte ako ste sa veľmi zhodli. Túto aktivitu môžete využiť aj ako monitoring sociálnej klímy v triede.

Všetky texty a námety na aktivity sú súčasťou Podporného materiálu pre pedagógov, ktorý školy dostanú pri objednávke nástenkového triptychu Porozumenie.

Zdieľajte príspevok s priateľmi!