Aj keď sa táto časť môže zdať ako klišé, v spoločnosti je skutočná kríza slušnosti a tá začína a končí práve pri slovíčkach ďakujem, prosím a prepáč.

Pri téme čarovných slovíčok sa veľmi pekne otvára téma komunikácie činmi. K tomu sú viazané aj infografiky a poukazujú na to, že poďakovať, požiadať, či oľutovať niečo nemusíme priamo len konkrétnym slovíčkom, ale aj rôznymi ďalšími spôsobmi. V diskusii majú deti prísť k tomu, že dôležité je nielen za seba povedať, čo chcem, ale rešpektovať aj to, čo druhý vníma a potrebuje. Konkrétne pri ďakovaní sa môže otvárať aj téma vďačnosti vo všeobecnosti. Tému môžete aj rozšíriť o etické dilemy pri ďakovaní. Napríklad, keď niekto chce neprimeranú protihodnotu. V tejto téme sa môžete dotknúť aj vydierania z vďačnosti a manipulácie.

Námety na diskusiu:

  • komu si dnes už za niečo poďakoval?
  • aký spôsob vďaky je pre teba najprirodzenejší?
  • prečo je dôležité ďakovať?
  • kto za niečo poďakoval tebe?
  • akými rôznymi spôsobmi si videl, že ľudia ďakovali? (napr. ocenenie, potlesk, slovne…)

Námety na tvorbu aktivít

Najčastejšie formy vďaky

Vyberte z infografiky, ktoré slová pri ďakovaní používate najčastejšie. Rozprávajte sa chvíľu o pocitoch, ktoré pri ďakovaní máte, či už v prípade, že niekto poďakuje vám alebo naopak, vy niekomu ďakujete.

Odkiaľ pokiaľ vďačnosť?

Porozprávajte sa o tom, čo je vďačnosť a ako ju deti vnímajú. A aj to, či sa stretli niekedy s tým, že si niekto nárokoval na väčšiu vďačnosť ako si vyžadovala situácia. Občas sa stáva, že nevieme odhadnúť koľko vďačnosti je málo, koľko veľa. Pomôcť si môžete situáciami zo života. Napríklad: príchod k doktorovi s bomboniérou, čokoláda ako poďakovanie, protislužba, kvety… V téme môžete naraziť aj na manipulácie, kedy niekto vytvára zámerne príležitosti na vďaku a potom citovo vydiera druhého s protislužbou. „A ty si zabudol, ako som ti ja vtedy pomohol a pod.“

Originálne situácie vďaky

Hľadajte s deťmi situácie zo života, ktoré si zasluhujú vďaku. Využite skupinovú dynamiku k tomu, že deti budú mať rozdielne vnímanie a mnohé si uvedomia, že ostatní ďakujú za rôzne iné veci. Môžete si urobiť aj zoznam originálnych spôsobov poďakovania a rozprávať sa o tom aké originálne poďakovanie deti dali alebo dostali. Táto aktivita nabáda deti k širšiemu vnímaniu vďaky a vytvára predchádzanie tomu, aby sa stalo z poďakovania klišé.

Nádoba vďačnosti

Zaveďte si na nejaké obdobie (týždeň, mesiac) nádobu vďačnosti. Povedzte deťom, aby každý deň na konci vyučovania hodili do nádoby papierik s krátkym popisom, za čo sú vďačné – dnes tu a teraz. Na konci mesiaca, týždňa si pripomeňte, kto bol za čo vďačný. (stačí vybrať pár papierikov)

Cez ústa

Prečítajte si poďakovania z infografiky a nechajte ich deti vyslovovať nahlas. Diskutujte s nimi, ktorá forma poďakovania im išla najlepšie na jazyk. Táto aktivita pokrýva fakt, že niektoré deti majú ťažkosti s vyslovením – verbalizovaním poďakovania a často sa mu vyhýbajú. Toto sa deje aj u dospelých ľudí. Buď poďakujú len pomedzi zuby alebo len potichu…

Všetky texty a námety na aktivity sú súčasťou Podporného materiálu pre pedagógov, ktorý školy dostanú pri objednávke nástenkového triptychu Porozumenie.

Zdieľajte príspevok s priateľmi!