Určite aj vy občas cítite aká je náročná práca so žiakmi, ktorí sa správaním vymykajú očakávaniam pedagógov, či spolužiakov. Kontakt s problémovými žiakmi a ich rodičmi je náročný. O tom nepochybujeme. Za 10 rokov práce na tvorbe pozitívnej sociálnej klímy školy a v práci s problémovými deťmi, sme nejeden krát pochopili, že učitelia aj vedenie školy môže potrebovať podporu a odbornú radu, ktorá by pomohla efektívne a dlhodobo vyriešiť problém. Aj keď sa nepodarilo pomôcť vždy a vo všetkom, pomohli sme eliminovať množstvo „školských“ problémov. Tie zbytočne zvyšovali napätie v škole, bránili rozvoju školy, či spôsobovali migráciu žiakov z dôvodu nespokojnosti.

Vyberte si okruh tém

Z dlhodobého pozorovania týchto javov sme identifikovali základné okruhy, v ktorých sa snažíme školám pomáhať. Je to Efektívna komunikácia školy, učiteľa, dieťaťa a rodiča, Práca s problémovým dieťaťom a Tvorba pozitívnej sociálnej klímy. Každý z týchto okruhov priamo pomáha k úspešnejšiemu riešeniu šikany, záškoláctva, kriminality v škole,  ale aj znižuje počet atakov rodičov, či pomáha riešiť problémy v kolektívoch. Keďže situácia na každej škole je individuálna, vzájomná spolupráca v týchto oblastiach je otvorená. Každá škola si môže namiešať „polievku“ aktivít pre vedenie, učiteľov aj žiakov šitú na mieru podľa svojich možností, záujmu a požadovaného rozsahu. Viac o jednotlivých aktivitách sa môžete dozvedieť na stránke www.edusmile.sk/sluzby-pre-skoly alebo na priamom linku https://edusmile.sk/skolenia-treningy-a-odborne-seminare/ . V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na nižšie uvedených komunikačných kanáloch.