V SND začiatkom júna ožijú cudzie jazyky, divadlo láka na medzinárodný zážitok. Môžete zájsť pre inšpiráciu samostatne, ale môžete aj spestriť svoj výlet do hlavného mesta so žiakmi, či podporiť vyučovanie angličtiny.

Téma je aktuálna

Druhý ročník festivalu Eurokontext.sk v Činohre Slovenského národného divadla nadviaže na tradíciu z roku
2015 a prinesie silnú tému – Civilizácia ohrozuje civilizáciu. Reflexii aktuálnych spoločenských problémov a tém
sa festival nevyhýba ani tento rok. Tak ako dokážeme ublížiť sebe, dokážeme ublížiť aj iným. Existuje pre toto
konanie spoločný menovateľ? Z čoho pramení zlosť a nenávisť? To, že civilizácia ohrozuje civilizáciu, môže
znamenať aj to, že občas sme hrozbou sami sebe iba my.

Poliaci s klasikou

S progresívnym scénickým vyobrazením klasickej hry z pera nórskeho dramatika Henrika Ibsena sa predstaví Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej z Krakova. Nepriateľ ľudu vznikal v 80. rokoch 19. storočia a je dôkazom, že postupná devastácia prírody a boj o pravdu sú stálymi a spoločensky aktuálnymi témami. Inscenácia Ibsenovho Nepriateľa ľudu v réžii známeho poľského režiséra Jana Klatu bude divadelným zážitkom, v ktorom má významný podiel aj hudobná zložka a stáva sa rovnocenným partnerom textu.

Česi pripomínajú pád dvojičiek a fundamentalizmus

Národné divadlo moravsko-sliezske z Ostravy sa predstaví inscenáciou, ktorá bola v českom divadelnom priestore predmetom mnohých diskusií. Dráma Mučeník od nemeckého autora M. von Mayenburga a v réžii Janusza Klimsu
vznikla ako reakcia na udalosti 11. septembra 2001. Poukazuje nielen na náboženský fanatizmus, ale nevyhýba sa ani otázke, či je možné rešpektovať slobodu jednotlivca, ak obmedzuje slobodu celku. Zároveň operuje s faktom, že fanatizmus škodí spoločnosti v akejkoľvek podobe a nie je podstatné, či je takto prezentovaný Korán alebo Biblia. Súbor moravsko-sliezskeho divadla svojou inscenáciou poukazuje na fundamentalizmus, ktorý sa môže zrodiť na pôde školy, úradu, v rodine aj v krajine,
ktorá vyzerá ako mierumilovná.

Island je cool, mladým sa páči

Ekologické otázky a spoločenský konflikt bude prítomný aj v inscenácii Islandského národného divadla v réžii zoskupenia Vesturport. Othello v réžii Gísliho Örna Gardarssona je adaptáciou klasického textu, kde sa ústredným motívom stáva
nielen rovnosť pohlaví, ale predovšetkým izolácia nás ľudí, ktorí svojím egoizmom likvidujeme planétu. Zástupcovia Islandu
budú na Slovensku hosťovať po prvý raz.

Hostia aj z juhovýchodu

Okrem nich sa prostredníctvom festivalu Eurokontext. sk predstaví aj tradičný hosť, divadlo Vígszínház z Budapešti, s hrou Stretnutie od dvojice autorov Pétera Nádasa a Lászlóa Vidovszkého, v réžii Enikő Eszenyi, ktorá patrí medzi popredné osobnosti súčasného divadla. Péter Nádas je medzinárodne uznávaným autorom a nositeľom viacerých ocenení.
Národné divadlo I. L. Caragialeho z Bukurešti pricestuje s hrou Lotéria v réžii Alexandra Dabija a Slovinské národné divadlo z Ľubľany (na čele s režisérom Jernejom Lorencim) predstaví novú verziu hry Kráľ Ubu od dramatika A. Jarryho – divokú komédiu o nenásytnosti, pretože každá epocha má svojho kráľa Ubu. Inscenácia priamo oslovuje publikum. Nielen tematicky, keď ponúka tému hrdinov a antihrdinov, postavou spoločnosťou velebeného tupca a tyrana, ale aj najinteraktívnejším
riešením diváckej pauzy. Národné divadlo Mannheim predstaví drámu Rolanda Schimmelpfenniga Zapnúť/Vypnúť, ktorá vznikla na objednávku divadla v Tokiu a reaguje na výbuch jadrového reaktora vo Fukušime. Niekedy až veľká katastrofa dokáže ľudí zastaviť a prehodnotiť ich konanie a myslenie. Niekedy aj úspešne.

SND sa tiež predstaví

Z repertoáru SND uvidíte osem inscenácií, osem svedectiev o tom, čo na sebe dokážeme páchať my sami Rakúska súčasná dráma bude zastúpená viedenským dramatikom Bernhardom Studlarom a jeho Túžbou po nepriateľovi. Inscenácia Mercedes
Benz od Pétera Esterházyho predstaví maďarskú súčasnú drámu. Slovenskú súčasnú drámu budú reprezentovať Valeria Schultzová a Roman Olekšák prostredníctvom hry Rodáci, Strach od dramatika Petra Lomnického, Zo života ľudstva od Pavla Weissa, ale aj Úpadok amerického impéria/Invázie barbarov v réžii Milana Vajdičku. V programe nebude chýbať ani dramatizácia kultovej knihy Rivers of Babylon v réžii Diega de Breu, alebo Bergmanova Fanny a Alexander v réžii Mariána Amslera. Základom inscenácie Spievajúci dom slovenskej režisérky Slávy Daubnerovej sú reálne udalosti, ktoré však budú interpretované s odstupom ako hudobný príbeh komunity a jednotlivca, ktorý sa rozhodol postaviť proti nej. Všetky  inscenácie budú mať diváci možnosť vidieť so slovenskými a s anglickými titulkami.

(prevzaté od SND)