Radi so žiakmi diskutujete o dôležitých témach ? To je fajn ! Poďme sa so žiakmi rozprávať o tímovej práci. V tejto súvislosti si spomínam na „klišé hru“, keď sme sa na hodinách hrali na výrobnú linku a demonštrovali tak tímovú prácu. Dnes, po osobných skúsenostiach, ale aj zo skúsenosti iných ľudí, viem, že čaro tímovej práce je oveľa hlbšie, širšie. A hlavne, že schopnosť pracovať tímovo je vec cviku, často sebazaprenia a nekonečnej komunikácie. 

Sila tímovej spolupráce nespočíva len v pocite, že sa nám robia veci jednoduchšie, ale v oveľa väčšom rozsahu. Žiaci by mali vedieť, že vďaka tímu môžu hýbať s oveľa väčšími problémami ako zvládnu sami, že získavajú silu, bezpečie a nevídanú studnicu nápadov.

O skupinovej práci, tíme a všetkom, čo s tým súvisí je napísaných nespočetné množstvo kníh, blogov, príspevkov. Oveľa dôležitejšie ako vnímať rôzne teoretické špecifikácie, je hovoriť s deťmi ich jazykom, nechať ich v téme bádať, diskutovať a nabádať ich, aby v tímovej spolupráci našli to, čo im dovolí rozvíjať sa.

Pripravili sme pre vás niekoľko videí, ktoré môžete pri komunikácii s deťmi o tímovej práci využiť. Hry a úlohy, ktorými podporíte diskusiu si môžete k videám vytvoriť sami, avšak pár tipov vám dáme aj pod videami.

 

1. Trojica krátkych príbehov demonštrujúca silu proti nepriateľovi

Tieto tri krátke príbehy v sebe skrývajú schopnosť skupiny sa spoločnými silami chrániť proti silnejšiemu. Ak sa zamyslíme nad jednotlivými príbehmi detailnejšie, v tom prvom využívajú zvieratá na svoju obranu zmenu podmienok, spoločný kumšt, fyziku… Pri druhom videu ide o schopnosť skupiny postaviť sa za jednotlivca, ktorý má problém. Pri treťom videu využívajú zvieratá na svoju obranu nielen silu svojho počtu, ale aj špeciálnu schopnosť, ktorú majú a ktorá je efektívna práve vo väčšom meradle.

Hrať sa so žiakmi môžete s videom napríklad aj tak, že dáte skupinám vytvoriť slogany alebo príslovia, ktoré vtipne vystihnú posolstvo jednotlvých príbehov.

2. Vnímanie inakosti a dôsledky spolupráce formou komplotu.

Video demonštruje situáciu kedy vtáky síce využili tímovú spoluprácu a silu tímu, avšak ju zneužili. Ako to často býva, obrátilo sa to proti nim. Ak sa opäť hlbšie ponoríme do príbehu, môžeme si všimnúť tému zlého výberu vodcu, ktorý tím využíva na svoje ciele, ktorými sú v tomto prípade antipatie voči inému členovi. Ďalšou témou je  vzťah ľudí v tíme a tímlídera. Tu môžeme diskutovať a nabádať žiakov, aby si všimli ako je dôležité, aby členovia tímu neboli pasívni, ale uvažovali aj o možných rizikách stratégie a neverili slepo svojmu vodcovi alebo náhodnému členovi, ktorý sa na chvíľu javí ako vodca. Mechanizmus z tohto príbehu môžeme nájsť pri šikanovaní, pri experimentovaní s drogami alebo pri rizikovom správaní.

3. Vedieť ako si môžeme pomôcť v tíme, je kľúčové

Spájanie sa s druhými nie je len o spoločnej sile, ale aj o schopnosti robiť veci, ktoré sú individuálne nemožné. Zatiaľ čo predošlé videá poukazujú na silu počtu, toto video vyzdvihuje tím v situácii, ktorú nemožno vykonať individuálne. Práve táto nadstavba vo vnímaní tímu je pre žiakov veľmi dôležitá. Tím pre nich nemá byť len prostriedkom sily, ale aj podpory, vzájomnosti a spoločného úžitku. Skúste žiakov vyzvať k tomu, aby uviedli ďalšie situácie, na ktoré sa dá aplikovať princíp z tohto videa.

4.Práca v tíme  – kooperácia alebo kolaborácia ?

Aj keď je video v angličtine, je úžasne názorné. Aj keď v slovenskom jazyku máme pre oba tieto pojmy výraz spolupráca, sami vidíte, že rozdielov je niekoľko. Mali by to vedieť aj žiaci, aby si vedeli vybrať, ktorý spôsob spolupráce využijú pre svoj cieľ. V rámci diskusie môžeme dať žiakom úlohu vymyslieť niekoľko situácií, pre ktoré bude vhodnejší jeden alebo druhý spôsob spolupráce.

Tímová práca a tímové zmýšľanie môžu žiakov veľmi obohatiť. Veríme, že uvedené videá pomôžu vašej diskusii so žiakmi a navodia tú pravú pracovnú atmosféru. A sa vám tento blog páčil, môžete ho zdieľať s kolegami prostredníctvom tlačidiel pod textom.

-yel-

Zdieľaj príspevok s kolegami