Jedným zo spôsobov ako robiť preventívne aktivity, je diskutovať s deťmi. Niekedy deti nenadchne ani samotná téma, ale skôr človek, ktorý na chvíľu odhodí svoje rodičovské, či školské „toto by si mal a nemal“ a začne sa s deťmi rozprávať o živote aký je. O to zaujímavejšie môže byť, ak prichádza do školy človek, ktorý sa denne vo svojej práci stretáva s ľuďmi porušujúcimi pravidlá a ľuďmi, ktorých aj tak vždy dobehnú ich predošlé nepodarené „víťaztsvá“. Práve podobné zážitky má aj Bohuš Bořuta, mestský policajt, ktorý sa venuje prevencii v školách dlhé roky. Teraz spolupracuje s nami a môžete ho privítať aj vo vašej škole. Chodí bez uniformy, jeho cieľom nie je strašiť, ale diskutovať.

Deti zaujíma život

Deti prirodzene rady hovoria o životných situáciách, často potrebujú zdieľať svoje pocity, hoci sú niekedy protichodné. Práve, keď na situáciu nazerajú viacerí naraz, vzniká dobrá diskusia. Pomaly si navzájom otvárajú dvere k rôznym pohľadom na vec. Témy, ktoré sme pripravili pre školákov odzrkadľujú najčastejšie výzvy sú časných dní, s ktorými sú deti konfrontované v rámci svojho detstva „dneška“.

 

Pre malých aj veľkých

Témy na diskusiu v nižších ročníkoch sú zamerané skôr na všeobecnú bezpečnosť, či už doma, vonku alebo v doprave. Pri starších žiakoch sú témy viac špecifické. Učiteľ alebo preventista, ktorý zvažuje zorganizovať preventívnu aktivitu, môže vybrať takú tému, ktorá v kolektíve rezonuje, alebo je predpoklad, že deti zaujíma. V ponuke sú témy o rovesníckom násilí, závislostiach, ale aj trestno právnej zodpovednosti za svoje konanie, či o právach a povinnostiach. Aj preto môžu byť aktivity nielen súčasťou preventívnych aktivít, ale aj súčasťou oživenia napríklad hodín etiky, či občianskej výchovy.

Od Trenčína po Žilinu je to reálne, ďalej po dohode

Ponuku jednotlivých programov sme zatiaľ prostredníctvom preventistu dokázali lokalizovať do okolia Považskej Bystrici približne po Trenčín a Žilinu vrátane. Tento rádius umožňuje nestrácať zbytočný čas cestovaním a umožňuje začínať s aktivitami skôr, aby sa počas dňa vystriedalo čo najviac skupín. Sme však otvorení rozumným ponukám, pokiaľ budú zrealizovateľné aj v iných miestach.

Záujem o aktivity môžete vyjadriť prostredníctvom formulára alebo mailom. My sa vám ozveme a všetky detaily naplánujeme. Kompletnú ponuku tém podľa ročníkov si môžete stiahnuť stlačením tlačidla.

Autor: Peter Lengyel

Zdieľajte článok s priateľmi

Školské a triedne nástenky