Prstom na mape sa presuňme do srdca Slovenska do Vydrovskej doliny.  Miesto, kde môžeme stráviť so žiakmi nezabudnuteľné chvíle s množstvom aktivít, nadýchať sa čerstvého vzduchu a načerpať novú energiu pri netradičných aktivitách. Položila som niekoľko otázok ľuďom z tímu z OZ VYDRA, ktorí sú na slovo vzatí odborníci na školské programy v prírode.

Už zo začiatku ma upútal názov VYDRA, prečo práve takýto názov?

Vydra je zvieratko, ktoré žije vo Vydrovskej doline a podľa ktorého bola dolina aj pomenovaná. Tiež sme si „vydru“ zvolili za názov našej organizácie a znamená VIDiecka Rozvojová Aktivita.

 Poslaním OZ VYDRA je prostredníctvom dobrovoľných aktivít zachovávanie tradícii, kultúrnych a prírodných hodnôt, propagácia zdravého životného štýlu a environmentálnej výchovy a spolupráca v regióne.

Máte množstvo nápadov na aktivity, z čoho vychádzajú a čo aktivity ponúkajú pre žiakov a učiteľov?

Nachádzame sa v regióne obkolesenými malebnými horami a so zurčiacim potokom. Aj folklór a tradície tu majú hlboké korene. Preto sa snažíme tieto prednosti či benefity priblížiť verejnosti. Naše zábavno-vzdelávacie programy sú zážitkové aktivity inšpirované miestnymi tradíciami a remeslami a podporujú aj environmentálnu výchovu.

Aktivity ponúkajú interaktívne zážitky v prírode na čerstvom vzduchu, nové vedomosti, skúsenosti, zážitky, ale aj oddych a pohodu.

Aktivity, ktoré robíte, sú spojením zábavy a vzdelávania, čo sa deti učia popri hre?

Dbáme na to, aby boli programy zostavené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, a teda ich učitelia môžu využiť ako doplnok vzdelávacieho procesu. Rozvíjajú vzdelávacie oblasti ako ČLOVEK A PRÍRODA, ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, UMENIE A KULTÚRA a prierezovú tému ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA.

Deti prostredníctvom programov spoznávajú krásy ľudového remesla a tradície našich predkov. Naše programy podporujú vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode a jej zákonitostiam a to všetko nevtieravou hravou formou priamo v prírode. Žiaci si mnohé môžu vyskúšať naživo a nie len počúvať o tom v školských laviciach.

Vo Vydrovskej doline je naozaj, čo pozerať. Aké miesta môžu žiaci objaviť vďaka vašim školským výletom?

 Žiaci môžu navštíviť remeselníkov priamo v ich dielňach, prírodné pamiatky ako Lesnícky skanzen a už spomínaný Dobročský prales, technické pamiatky – historickú Čiernohronskú železnicu či vodný tajch Hrončok.

U nás sú v relatívne malom priestore koncentrované jedinečné atrakcie, svojím významom presahujúce veľkosť regiónu, čo je o dôvod navyše, prečo k nám prísť a urobiť tak z výletu nezabudnuteľný zážitok.

 Okrem školských výletov máte v ponuke aj iné zaujímavosti pre školy?

Organizujeme exkurzie k národnej prírodnej rezervácii Dobročský prales so sprievodcom. Príroda okolo nás dnes už nevyzerá tak, ako kedysi. Napriek tomu môžeme na Slovensku stále nájsť prirodzene rastúce lesy, v ktorých má dodnes hlavné slovo príroda. A práve so sprievodcom môžete navštíviť ochranné pásmo rezervácie s pohľadom do „interiéru“ pralesa. Sprievodca informuje o hodnotách, poslaní, vývoji rezervácie a potrebe udržiavať podmienky, ktoré jej zabezpečia človekom nerušený vývoj.

 Podľa skúseností a pozorovaní, čo je pre deti najväčším zážitkom?

 Pre každého niečo iné. Pre niekoho živé zvieratká (diviačiky či daniele), pre iného na boso chodiť v potoku, či zmeranie síl so spolužiakmi v drevorubačských disciplínach. Mnohých nadchnú aj technické exponáty v Lesníckom skanzene – traktory, helikoptéra…

Čo môže učiteľ získať pre žiakov tým, že sa zúčastní aktivity (výletu) vo VYDRE?

Každému pripravíme optimálny program „na kľuč“ podľa požiadaviek, prihliadame na vek žiakov a čas, ktorý má skupina k dispozícii. Všetko zabezpečíme, vypracujeme časový harmonogram výletu. Tým odbremeníme učiteľa od starostí.
V dotazníku sa účastníkov výletov pýtame, čo by odkázali prostredníctvom médií iným. Medzi vyjadreniami sme našli aj takéto:

„Odporúčame, perfektná organizácia, výlet pre žiakov cenovo dostupný, učiteľ v podstate nemá žiadne starosti s organizovaním a programom výletu, všetko zabezpečia za Vás.“

„Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline je nádherné miesto, kde je možné príjemne stráviť celý deň. Trasy nie sú náročné, naopak poučné, zaujímavé, s množstvom zastávok na obdiv či oddych. Je to miesto na výlet pre každú vekovú skupinu ľudí. OZ Vydra pripravili pre naše deti animačný program, deti súťažili, hrali sa a nakoniec boli odmenené, ocenili to aj rodičia, keďže počas 1,5 hod mali o deti postarané a užívali si čas iba pre seba.“
„Všetkým odporúčame navštíviť Vydrovskú dolinu, zažili sme krásny deň plný nových zážitkov. Akcia bola ušitá na mieru aj našim postihnutým deťom, čo veľmi oceňujeme. Zároveň vyzdvihujeme profesionálny prístup animátorov.“

 

Boris Filan povedal: „Dosť dobrým zmyslom života sú životy iných ľudí.“ Sme radi, ak spravíme krajším aspoň jeden deň v živote tých, ktorí k nám prichádzajú.

 

Vytvorila: Nikola Laurenčíková

Zdieľaj článok so svojimi kolegami!