Šikanovanie je nechcenou súčasťou takmer všetkých škôl. Niekde málo – raz za čas, niekde často a niekde „pod pokrývkou“, kde dospelí ani netušia…

Šikanovanie v škole a v triedach ovplyvňuje atmosféru učenia, uvoľňuje cestu násiliu a nespravodlivosti, blokuje sebarealizáciu a potenciál detí. Šikanované deti potrebujú denne vedieť a zažiť, že pomoc existuje, agresori musia dostať jasnú informáciu, že šikanovanie do vzťahov nepatrí. A publikum, že má zodpovednosť a moc pretvoriť  atmosféru strachu na atmosféru bezpečia.

Ako bránu k diskusiám učiteľov a žiakov k téme šikanovania sme pripravili triptych infografík s touto témou, ktoré môžu zdobiť aj vaše chodby. Infografiky nie sú liekom na šikanu, sú miestom, kde sa denne dieťa môže pristaviť a rozmýšľať nad tým, kam posunie problém s ktorým bojuje, kde nájde pomoc pre seba alebo svojho spolužiaka, kde nájde odpoveď na to, že či to, čo sa mu deje, je v poriadku alebo nie. Uvedomujeme si, že heslá uvedené na infografikách sú len „nástrelom“. Preto sme ku každej časti pre učiteľov pripravili námety na diskusiu, vysvetlenie pojmov a aktivity, ktoré môžu sprevádzať učiteľa pri rozhovoroch s deťmi o šikanovaní. Veríme, že sa téma šikany prostredníctvom nášho triptychu dostane do škôl a spoločne tak prispejeme k otvorenejšej komunikácií.  Trojmetrový triptych infografík je teraz dostupný v cene 250€/triptych. (400€ za dva triptychy)

Chcete, aby bol trojmetrový triptych o šikanovaní súčasťou Vašej školy ?

Čo za túto sumu dostanete?
  • tri infografiky o šikanovaní na plastovom podklade s lamino úpravou pre dlhú životnosť v rozmeroch cca 1×1 meter (každá časť)
  • pomocný sprievodný materiál pre učiteľa ku každej časti s námetmi do diskusie so žiakmi
  • etiketu s voliteľnými údajmi o kontaktnej osobe v škole, ktorá prijíma podnety na šikanovanie (s možnosťou dodatočnej výmeny etikety)
  • doručenie priamo do školy alebo na zvolenú adresu v SR
  • elektronickú verziu pre dištančné vzdelávanie a premietanie na projektore
Pošlite nám objednávku na triptych už dnes za cenu

250€

(dva triptychy za cenu 400€)

Zdieľajte Triptych s ďalšími učiteľmi