Život na sociálnej sieti je ako návšteva divadla. Je náročné v spleti informácií a pútavého obsahu rozlíšiť, čo je skutočnosť, fikcia, či polopravda. Podporiť tvorbu zodpovedných postojov u žiakov a študentov môžeme aj kvalitnou diskusiou.

Deti prešli v uplynulých obdobiach ešte viac do virtuálneho priestoru. V spleti možností, ktoré internet ponúka môžu deti a mladí ľudia nájsť potešenie, zábavu, poznanie, ale žiaľ aj zavádzajúci, či vyslovene nebezpečný obsah. Je dobré, aby bola škola miestom, kde dostanú deti podporu pri strete s informáciami z virtuálneho priestoru.

Ako prostriedok k diskusiám učiteľov a žiakov k téme života na internete sme pripravili triptych infografík v podobe násteniek, ktoré môžu zdobiť aj vaše chodby. Nadväzujeme tak na minuloročnú sériu Triptychu o šikanovaní, ktorý majú dnes možnosť zhiladnuť na školských chodbách tisícky detí. Infografiky na chodbách sú miestom, kde sa denne dieťa môže pristaviť a rozmýšľať nad tým, čo jednotlivé témy na nich hovoria, čo zobrazujú… Uvedomujeme si, že obrázky a texty uvedené na infografikách sú len „nástrelom“. Preto sme ku každej časti pre učiteľov pripravili námety na diskusiu, vysvetlenie pojmov a aktivity, ktoré môžu sprevádzať učiteľa pri rozhovoroch s deťmi. Veríme, že prostredníctvom nášho triptychu dostane do škôl a  prispejeme k otvorenejšej komunikácií o živote na sociálnych sieťach a v prostredí internetu.  Trojmetrový triptych infografík je teraz dostupný v cene 250/triptych (400€ za dva triptychy)

Chcete, aby bol trojmetrový triptych o sociálnych sieťach súčasťou Vašej školy ?

Čo za túto sumu dostanete?
  • tri infografiky o sociálnych sieťach a virtuálnom priestore na plastovom podklade s lamino úpravou pre dlhú životnosť v rozmeroch cca 1×1 meter (každá časť)
  • pomocný sprievodný materiál pre učiteľa ku každej časti s námetmi do diskusie so žiakmi
  • elektronickú prezentáciu pre lepšiu diskusiu v triedach
  • doručenie priamo do školy alebo na zvolenú adresu v SR
Pošlite nám objednávku triptychu už dnes za cenu

250€

(za dva triptychy cena 400€)

Zdieľajte Triptych s ďalšími učiteľmi