O šikanovaní sa hovorí všade. Pojmom šikanovanie sa dnes všeobecne označuje akékoľvek správanie, keď si deti robia medzi sebou zle. Avšak na to, aby sme mohli so šikanovaním bojovať, potrebujeme tomuto termínu rozumieť oveľa hlbšie. Potrebujeme pochopiť ako vzniká, prečo graduje a najmä ho vedieť odlíšiť od iných prejavov násilia. Potrebujeme vedieť prečo sa niektoré obete pri šikane „smejú“, prečo je medzi agresorom a obeťou istá závislosť a napríklad aj to, ako sa môže publikum nevedomky na šikanovaní podieľať. O tom všetkom budú videá z cyklu NIE šikanovaNIE. Sú pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma, no najmä pre učiteľov, preventistov, odborných zamestnancov a pracovníkov s deťmi.

1. časť – Úvodné video k cyklu

2.časť – Ako odlíšiť šikanovanie od iných druhov násilia

3.časť – Analýza prípadu Jakub a Martin

Zdieľaj videá so svojimi kamarátmi