Tvorba mostov medzi ľuďmi je základným predpokladom porozumenia. Deťom sa snažíme vysvetliť a znázorniť, že naše vzťahy sú akoby mosty, po ktorých sa neskôr snažíme „dopravovať“ naše spoločné veci.

Napríklad záujmy, myšlienky, aktivity… Téma sa dá široko rozvíjať. Napríklad diskutujeme s deťmi, ktoré naše mosty sú krehké, ktoré naopak silné a vydržali už nejedno „zemetrasenie“. Okrem pevnosti našich vzťahov, si môžu uvedomovať, že nás s druhými spájajú jednotlivé témy, ktoré zoceľujú most a robia ho silnejším. Ďalším rozšírením je vnímanie textu infografiky, ktorý nabáda deti, aby vnímali, že stavbou mostov nielen budujeme vzťahy, ale zlepšujeme aj samých seba. Napríklad, že ak staviam mosty so seniormi, lepšie chápem ich strach z osamelosti. Ak budujem vzťahy so spolužiakmi, lepšie vnímam, ak potrebujú pomoc, lebo rozumiem PREČO. Nebojte sa rozširovať tému mostov doširoka.

Námety na diskusiu:

  • Prečo ľudia začali budovať vzťahy?
  • Ktoré mosty boli v tvojom živote ako prvé a ktoré ako posledné?
  • Ktoré z tvojich mostov sú najpevnejšie? Čo bola ich skúška pevnosti?
  • Kedy sa stávajú naše mosty pevnejšími?

Máš pocit, že viac buduješ mosty ty alebo sa ti stáva, že skôr niekto hľadá cestu k tebe?

Námety na tvorbu aktivít

Meno mostu

Vyber si troch spolužiakov a skús nazvať váš most podľa toho, čo vás najviac spája. (napr. most s Jankom sa volá FUTBAL, most s Lenkou sa volá KLAVÍR, most s Mišom sa volá „KALI“…

Čo robí most pevným

Navrhnite si pracovný list, kde bude kamenný most tvorený obdĺžnikmi (kameňmi/tehlami). Požiadajte deti, aby napr. v skupinách napísali do každého kameňa dôležité veci pre pevnosť mosta (napr. dôvera, pravdovravnosť, odpúšťanie, spoločné témy atď.) Na záver medzi skupinami porovnajte pevnosť mostov.

Záťažové skúšky

Rozdajte deťom špagety a lepiace pásky. Požiadajte ich, aby sa v skupinách pokúsili vytvoriť most, ktorý udrží nejaký predmet. Napríklad krabičkový džús alebo hocičo iné. Dajte im čas na zdokonaľovanie svojho mosta. Na záver otestuje položením krabičky na most jeho pevnosť. Opýtajte sa ich čo využili pri práci. Pravdepodobne budú hovoriť, že spoluprácu, znalosti a pod. Niektorí možno povedia, že sa hádali. Skúste im transformovať poznanie, že naše mosty sú také pevné ako veľmi sa snažíme, aby pevné boli a často musíme spraviť viacero krokov a kompromisov, aby nakoniec udržali váhu. Dajte im poznanie, že ak im mosty padajú, môžu sa zamyslieť, kde im to „praská“ a ako môžu ten most spraviť silnejším.

Prečo ľudia pália mosty?

Pustite deťom (študentom) skladbu (alebo časť) od Richarda Müllera – RIEKA. Je o pálení mostov. Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo chce v skladbe autor povedať. Aké ponúka riešenia a premostite na to, či aj vaši žiaci pália mosty alebo poznajú niekoho, kto to robí. Skúste pátrať po dôvodoch a riešeniach.

Čo mi prišlo po moste

Pripravte deťom pracovný list, do ktorého si napíšu niekoľko spolužiakov. Zadajte im inštrukciu, aby sa pokúsili ku každému menu napísať, čo sa naučili od dotyčného spolužiaka – teda čím je pre nich ten spoločný most prínosom. (napríklad od spolužiaka Joža som sa naučil nerobiť si ťažkú hlavu zo zlých známok, od Martiny som sa naučil ako sa robí tiramisu a pod.)

Všetky texty a námety na aktivity sú súčasťou Podporného materiálu pre pedagógov, ktorý školy dostanú pri objednávke nástenkového triptychu Porozumenie.

Zdieľajte príspevok s priateľmi!