Infografika sa zameriava na výzvu k porozumeniu. Poukazuje na to, že porozumenie môžeme zvyšovať alebo znižovať práve tým, že niektoré činnosti rozvíjame alebo zanedbávame.

Zaujímavé poznanie môže byť, že rozvíjaním jedného sa automaticky posúvajú aj druhé. Zoznam dobrých návykov pre tvorbu porozumenia môžete so žiakmi rozšíriť o ich nápady, alebo ich rôzne zoraďovať, hlasovať o nich a podobne. S týmto zoznamom sa dá pekne vyhrať na niekoľko spôsobov. Dobrou témou môže byť diskusia o tom akými konkrétnymi  krokmi sa dajú jednotlivé veci rozvíjať. Napríklad ako prejavujeme záujem, ako sa dá odstraňovať napätie, akým spôsobom môžem byť druhému oporou.

Námety na diskusiu:

  • ktoré činnosti z uvedených robíš aj ty?
  • ktoré tri z uvedených bodov sú podľa teba najdôležitejšie vo vzťahoch?
  • čo by si doplnil?
  • ktorá z uvedených činnosti je podľa teba najzložitejšia a prečo?

Námety na tvorbu aktivít

Poradie dôležitosti podľa…

Zoraďte v skupinách alebo sami pre seba jednotlivé činnosti z infografiky podľa (variujte): dôležitosti, náročnosti, podľa toho, čo robíte najčastejšie. S výsledkom pracuje a diskutujte o tom ako na to reaguje tá druhá strana, aké faktory ovplyvňujú, či je to úspešné alebo nie.

Reálne krkoky

Vyberte si jednu činnosť zo zoznamu a skúste uviesť 5 rôznych príkladov na to ako by sa to dá reálnymi krokmi robiť. Napríklad:  odstraňuj napätie – častejšie sa pýtam, či je to pre druhého v pohode, čo robíme, nevynucujem si súhlas, striedame sa v tom „po koho bude“ a pod. S výsledkom pracujte ďalej. Napríklad si vytvorte ku niektorým činnostiam „návody“ tvorené deťmi, ktoré im dajú reálne nástroje na ich vývinovej a osobnostnej úrovni.

Desatoro porozumenia

Vyzvite deti, aby vytvorili alebo dotvorili zoznam podobne ako v infografike – vytvoriť môžu napr. desatoro porozumenia, prípadne si vytvoriť vlastný triedny zoznam, ktorý si dajú na nástenku v triede. Rovnakú aktivitu môžete skúsiť aj v zborovni. 🙂

Všetky texty a námety na aktivity sú súčasťou Podporného materiálu pre pedagógov, ktorý školy dostanú pri objednávke nástenkového triptychu Porozumenie.

Zdieľajte príspevok s priateľmi!