V tejto časti sa dotýkame momentov, ktoré oslabujú porozumenie. Nedorozumenia sú prirodzené, ak ich je však veľa, môžu vyústiť až do šikanovania, ktoré pramení práve z nedostatku porozumenia.

Deti si v tejto časti majú uvedomiť, že aj naše postoje, zvyky a domnienky môžu plodiť nedorozumenia, prípadne zabraňovať porozumeniu. K diskusii dá pristupovať spôsobom sebareflexie. Teda pýtaním sa seba samého, ako sa asi cítia ľudia v mojej prítomnosti. Deti si môžu zodpovedať aj na svoje vymyslené otázky. Súčasťou infografiky je aj spodná časť, ktorá priamo pomenúva „zlozvyky“, negatívne emócie a vlastnosti, ktoré plodia nedorozumenia, ktoré opäť deti môžu dopĺňať.

Námety na diskusiu:

  • stáva sa vám, že niečo „vypáli“ inak ako ste zamýšľali? Napr., že vás niekto nepochopil, alebo ste „prestrelili“ ?
  • ktoré z otázok v infografike si pokladáte najčastejšie?
  • ako by ste odpovedali na jednotlivé otázky v infografike?
  • prečo je dôležité si z času na čas tieto otázky položiť?
  • stalo sa vám, že ste „túžili“, aby si niekto vo vašom okolí položil túto otázku? V akej to bolo situácii?

Námety na tvorbu aktivít

Najdôležitejšie zásady

Zoraďte otázky podľa toho, čo je najdôležitejšie pre vás alebo (alt.) pre porozumenie. Využiť môžete systém „rieka“, kde deti najprv pracujú v malých skupinách a neskôr prechádzajú do väčších a obhajujú si svoje poradie.

Ako sa pýtať sám seba?

Vyberte niektoré otázky z infografiky a skúste navrhnúť ako si „overiť“, či nespôsobujete nedorozumenia. Pracovať môžete aj s príbehmi, chatmi alebo časťami filmov, príhovorov, vyhlásení a pod.

Z vášho života

Doplňte ďalšie situácie  z vášho pozorovania, okrem uvedených v infografike, ktoré spôsobujú nedorozumenia. Uveďte príklady zo života. Skúste im dať aj váhu – podľa toho, čo sa vyskytuje najčastejšie. Pracuje individuálne alebo v skupinách.

Horúce kreslo

Zahrajte si hru spôsobom Horúce kreslo. Opýtajte sa žiakov, kto si trúfa sa posadiť do horúceho kresla a podrobiť sa „testu“ systémom hlasovania. Každý žiak (alebo vybratí žiaci) dostanú papieriky, kde budú písať áno alebo nie po každej otázke. Preventista – učiteľ ich zozbiera a po každej otázke vyhodnotí spolu s pocitom žiaka v horúcom kresle. Napr. Jakub je v kresle. „Jakub, myslíš, že sa ľudia okolo teba cítia obeťou tvojho humoru?“ Žiaci napíšu áno/nie, papieriky odovzdajú. Učiteľ urobí štatistiku a vyzve Jakuba na odpoveď. Potom porovná do akej miery sa jeho pocit stotožňuje s pocitom ostatných. Deti sa môžu striedať po otázkach alebo môžete vymyslieť inú variáciu.

Predsavzatia

Zahrajte si hru Predsavzatia a vyzvite deti napr. na začiatku týždňa v rannom kruhu, aby si vybrali jednu (dve, tri..) otázky z infografiky. A aby si ich počas týždňa občas pokladali a reflektovali. O týždeň si s deťmi vyhodnotíte kto má aký poznatok.

Všetky texty a námety na aktivity sú súčasťou Podporného materiálu pre pedagógov, ktorý školy dostanú pri objednávke nástenkového triptychu Porozumenie.

Zdieľajte príspevok s priateľmi!