apr
3
Po
Dieťa traumatizované v blízkych vzťahoch @ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
apr 3 @ 08:00 – 15:30

Multidisciplinárne vzdelávanie v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím

Cieľová skupina: Pracovníci s deťmi okr. Komárno

Prihlášky na Darina.Jezova@upsvr.gov.sk

Téma: Dieťa traumatizované v blízkych vzťahoch

  • uspokojovanie potrieb ako základ vzťahu
  • traumatizované dieťa
  • CAN sydróm – prejavy a sysmptómy
  • vytváranie bezpečného prostredia v škole a obci
  • možnosti pomoci traumatizovaným deťom
  • školské podporné tímy
  • rolové hry
  • analýza prípadov