Moje nástroje

Každý učiteľ potrebuje k svojej práci efektívne nástroje, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania. Ich správny výber, napasovanie na žiakov a uchopenie pomáha pedagógovi robiť zázraky na vyučovaní aj vo výchove. Medzi najdôležitejšie patria učebnice, učebné pomôcky a softvér.

Učebnice a vzdelávacie portály

Učebné pomôcky

Užitočný softvér pre učiteľov a školy

Zdieľaj adresár s priateľmi