7.februára v CVČ v Pov.Bystrici

Menšie školy majú často problém si zavolať niekoho do školy, pretože majú málo žiakov a nedokázali by zaplatiť rôzne show a workshopy. Chceme dopriať túto možnosť aj menším školám, a preto prinášame Kúzelnú fyziku do Centra voľného času, kde môžu triedy a kolektívy prísť.

Čo je kúzelná fyzika ?

Kúzelná fyzika je zábavno-vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom (fyzikálne kúzla). Jednotlivé experimenty sú vyberané tak, aby zaujali divákov všetkých vekových kategórii. Hoci je primárne určená pre žiakov ZŠ, je pozitívne prijatá predškolákmi aj ich rodičmi.

Cieľom KF je vzbudiť záujem o fyzikálne deje okolo nás, vnímať fyziku na každom kroku a popularizovať túto krásnu vednú disciplínu. Veď stačí, že sa potkneme a už cítime Gravitačnú silu v celej svojej kráse.

Program je vždy prispôsobený vekovej skupine, ktorá sa príde na fyzikálnu show pozrieť. Jednotlivé vekové kategórie sú 1.-3.ročník, 4.-6.ročník a 7.-9. ročník a stredoškoláci

Ako bude prebiehať organizácia ? 

Organizačne zabezpečuje túto aktivitu EDUSMILE, ktorá robí aj rezervácie počas dňa. Ak škola prejaví záujem, kontaktuje nás  na čísle 0907 743 559 alebo na info@edusmile.sk a  dohodneme si čas vystúpenia a ďalšie podrobnosti organizácie.

Kúzelným fyzikom je organizácia Kúzelná fyzika

Doprava

Školy môžu prísť : peši, verejnou dopravou, vlakom zadarmo alebo objednaným autobusom, ktorý môžeme pomôcť zabezpečiť.

Termín spätnej väzby

Radi by sme uzavreli záujem v piatok 25.1.2018

2€/žiak