Ako žiačka základnej a strednej školy som obdivovala hodiny, na ktorých sa dalo predviesť pokusmi niečo zaujímavé. Častokrát vedecké pokusy prepájali vedomosti aj z iných predmetov. V neposlednom rade praktické hodiny rozvíjali tímového ducha a kreativitu s pridanou hodnotou vedomostí a zručností, ktoré sú na nezaplatenie. Veď žiaci sa najlepšie učia zážitkom, a ešte sa aj zabavia. A nie len žiaci 🙂 . Na Slovensku máme mnoho inšpiratívnych miest so vzdelávacími aktivitami, ktoré môžeme so žiakmi navštíviť počas výletu, či exkurzie. Jedným takým miestom je aj zrekonštruovaná budova bývalej obecnej elektrárne v Piešťanoch. Katarína, riaditeľka Elektrárne Pieštany, mi prostredníctvom rozhovoru porozprávala pútavé informácie o zážitkových aktivitách pre školské skupiny, či verejnosť.

Zdroj: Archív Elektrárne Piešťany

Ako vznikla myšlienka založiť Elektrárňu Piešťany a robiť program pre školské skupiny a verejnosť ?

Objekt Elektrárne Piešťany je historická a citlivo zrekonštruovaná budova bývalej obecnej elektrárne z roku 1906. Je to veľmi zaujímavý industriálny priestor, mimochodom zapísaný na zozname národných kultúrnych pamiatok, ktorý nás aj po rokoch práce dokáže prekvapiť. Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), sa v roku 2009 rozhodla revitalizovať budovu elektrárne pre širšie spoločenské využitie s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického poznávania detí a mládeže. Priestory Elektrárne sú tiež spojené s popularizáciou vedy a aktivitami pre žiakov základných a stredných škôl. Zrekonštruovaná budova bývalej obecnej elektrárne v Piešťanoch ponúka množstvo inšpiratívnych eventov, workshopov a tiež vzdelávacích programov pre školské skupiny.

Zdroj: Archív Elektrárne Piešťany

 Žiaci sa učia zážitkom

Základom našich vzdelávacích aktivít sú interaktívne programy v oblasti vedy, techniky a udržateľného rozvoja. Zameriavame sa najmä na prírodné vedy. Žiaci napríklad objavujú optiku, elektrickú vodivosť, či nevodivosť predmetov. Pomocou aktivít sa naučia zapájať elektrické obvody a dozvedia sa, čo dokáže energia. Žiaci tiež môžu nazrieť do základov tvorby hologramov alebo si vyskúšajú našu novinku – kreslenie svetlom. Príbeh elektrárne s virtuálnou prehliadkou deťom priblíži zaujímavosti o histórii a fungovaní elektrárne a pomocou exponátov si skúsia zmeniť mechanickú energiu na elektrickú. Unikátne interaktívne výstavy podporujú žiakov v ich prirodzenej zvedavosti, nadobudnutých vedomostí a intuície.

Zdroj: Archív Elektrárne Piešťany

Aktivity sú prepojením rôznych predmetov

Našou ambíciou nie je suplovať školské vyučovanie. Naše programy len zábavnou formou dopĺňajú učivo, ktoré žiaci v škole preberajú. Z tohto pohľadu sú pre žiakov najzaujímavejšie praktické aktivity, do ktorých sa priamo zapoja, niečo si vyrobia alebo si v praxi vyskúšajú naučené poznatky.

Vzdelávacie programy

Bránami historickej Elektrárne Piešťany prejdú stovky žiakov, ktorí si tu zábavnou formou dopĺňajú poznatky z prírodných vied a ekológie. Napríklad zapájanie elektrických obvodov si skúšajú v programe "Osvieť si svoj dom". Celú ponuku vzdelávacích programov nájdete na http://elektrarnapiestany.sk/vzdelavanie

Gepostet von Elektrárňa Piešťany am Freitag, 22. Februar 2019

Ochutnávka takzvaného bádateľsky orientovaného vyučovania

Návšteva Elektrárne Piešťany určite obohatí vyučovací proces a ponúkne žiakom ochutnávku takzvaného bádateľsky orientovaného vyučovania, pri ktorom sa žiaci učia vlastnými aktivitami a interaktívne pracujú v menších skupinách. Z ponuky našich vzdelávacích programov si učitelia môžu vybrať programy zamerané na fyziku, environmentálne témy, ktoré vyučujeme na našej záhrade, programy prepájajúce fyziku a umenie pri využití svetlocitlivého plátna, či fyzikálny kvíz vo virtuálnej realite starej elektrárenskej generátorovej haly. Veľmi obľúbená je aj komentovaná prehliadka Elektrárne, kde im lektor porozpráva zaujímavosti z histórie budovy a prevedie ich po starých rozvodniach.

Zdroj: Archív Elektrárne Piešťany

S celým tímom lektorov Elektrárne Piešťany máme neustále na pamäti, že žiaci sa k nám chodia zabaviť a zároveň sa niečo nové naučiť. Nás samotných práca v takomto krásnom priestore baví . Je to kreatívna práca, pri ktorej sa aj my často smejeme. Preto nás celkom vystihuje citát od Archibalda Cronina „Úsmev je lacnejší ako elektrina a dáva viac svetla“ 🙂 .

 

Vytvorila: Nikola Laurenčíková

Pozrite si tiež:

Zdieľajte s kolegami tento blog!