Hudba je balzam na dušu. Nielenže má v sebe zvláštnu energiu, ktorá nám častokrát dokáže pozdvihnúť náladu, ale je aj príjemným spestrením na cestách, v práci či na školách. Keď sa hudba spojí so zážitkom a vzdelávaním, dokáže rozprúdiť davy žiakov. Mladý slovenský spevák, skladateľ a multiinštrumentalista, Peter Bažík, spája hudbu so vzdelávaním a sprevádza žiakov rôznymi náučnými témami. Mala som česť  sa porozprávať s Peťom, ktorý mi prezradil zaujímavosti o svojich výchovných koncertoch na školách nabitých výbornou náladou, tancom, spevom. A tiež odkiaľ naberá pozitívnu inšpiráciu. Tak, pripravte si slúchadlá aj okuliare a príjemné čítanie pri hudbe prajem 🙂 .

Zdroj: Archív https://peterbazik.com/galeria/

Výchovno-motivačné koncerty

Máme dva vzdelávacie programy.  Malý s názvom papagáj pre materské školy a základné školy prvý stupeň. Veľký s názvom chameleón pre základné školy druhý stupeň a stredné školy. Každý program je sprevádzaný náučnými témami a vzdelávaním. Všetky piesne sú stavané k daným programom a odrážajú sa od hovoreného slova, ktoré je konzultované s detským psychológom. Práve motivačno-výchovné koncerty sú spôsob, akým sa k mladým ľudom dokážem dostať bližšie. Sú nabité výbornou náladou, tancom a spevom, podporené hovoreným slovom a osobnými skúsenosťami zo života.  Zábavná, hravá a súčasne edukatívna forma koncertu zanecháva v deťoch pocity, ktoré dokážu meniť životy.

Opakovanie je matkou múdrosti

Vzdelávací program papagáj sa snažím prispôsobiť menším deťom. Papagáj symbolizuje pojem „Opakovanie je matkou múdrosti“ a je viac o zdravom životnom štýle, o zdravom stravovaní, hygiene, správaní sa na cestách, a aké je dôležité mať priateľov, kamarátov reálnych a nie počítačových.

Zdroj: Archív https://peterbazik.com/galeria/

Človek sa od narodenia mení

Chameleón je zameraný pre starších žiakov základných a stredných škôl, je vážnejší. Rozoberám tam témy od alkoholizmu, šikanovania cez jazykové bariéry a mnohé ďalšie. Snažím sa vysvetliť, že to nie sú problémy, ale výsledok série problémov, ktoré riešime každý deň. Chameleón je symbolom, že človek sa mení niekedy zo dňa na deň. Mení sa tiež počas života. Všetko, čo sa okolo nás deje, aj dokonca zmena počasia pôsobí na zmenu nálady. Sú to tiež zmeny už od prvých momentov života.

Prvou veľkou zmenou je, keď sa človek narodí. Druhou veľkou zmenou je, keď nastúpi do školy s novým kolektívom. Rozoberám tam elementy, ktoré vplývajú na zmenu človeka, na zmenu vnímania reality a seba samého. Tých podnetov, ktoré menia človeka  je naozaj veľmi veľa. Môžu to byť média, sociálne siete na internete, televízia, rádia, nastavenie štátu, rodina a spoločnosť. Človek potrebuje pochopiť, že sa v tom denne pohybuje, aby bol schopný to vnímať  a začať filtrovať. Tých informácií  je také kvantum, že mozog je automaticky nastavený tak, že začne filtrovať a otupuje sa.

Zdroj: Archív https://peterbazik.com/galeria/

Samotné témy spôsobujú vlnu reakcií s množstvom diskusií. Počas programu sledujem, čo poslucháčov zaujíma najviac. V momente, keď žiakov nejaká téma zaujme tak sa začnú pýtať. Venujem vtedy téme viac pozornosti. Napríklad každá škola, do ktorej sa dostanem má iný druh problémov a inému druhu problémov sa venuje viac. Na jednej škole majú problémy so šikanovaním, niekde majú jazykové bariéry, na ďalších je rasizmus alebo alkoholizmus. Prispôsobujem to tomu, čo je pre danú školu najcitlivejšie. Samozrejme programy tiež spájam –  je tam aj taká kombinácia. Najviac som mal na výchovnom koncerte  800 žiakov, čo bolo veľmi zaujímavé.

Rock and roll piesne a šoubiznis vyhrávajú

Žiakov prvého stupňa zväčša baví, keď hrám rock and roll piesne. Na druhom stupni ich baví veľmi počúvať o svete šoubiznisu. Poukazujem na to, že  šoubiznis je spätý s rádiami, televíziou, s tlačovými médiami a to veľmi hýbe s mienkou a s myslením ľudí. Edukatívna forma detskej show zanecháva u mladých divákov pocity, ktoré vedú k potrebe zamyslieť sa nad skutočnými hodnotami života.

Zdroj: Archív https://peterbazik.com/galeria/

Čo je tvojou motiváciou pri tvorbe ?

Pochádzam z veľkej muzikantskej rodiny z Oravy, vďaka čomu som mal už v detstve veľmi blízko k hudobným nástrojom a hudbe. Sú mi blízke tóny rockovej hudby, no nebránim sa tiež iným hudobným štýlom, ktoré často využívam vo svojej tvorbe. Motiváciu čerpám zo samotných ľudí s rozhovormi s nimi. Motivujú ma aj samotné koncerty.  Mám rád tiež napríklad motivačné citáty od Steva Jobsa 🙂 .

Vytvorila: Nikola Laurenčíková

Pozrite si tiež:

Zdieľajte tento blog s kolegami!