Deň bezpečnejšieho a lepšieho internetu s podtitulom „Spoločne za lepší internet“, pripadá v roku 2021 na 9.február. Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť o  internete a sociálnych sieťach – nabáda na zodpovedné a bezpečne využívanie internetu s dôrazom na ochranu detí a mladých ľudí v online priestore.

Pri príležitosti tohto dňa sme vytvorili pre žiakov a učiteľov prehľadné inforgrafiky na témy týkajúce sa používania internetu s dôrazom na prevenciu rizikového správania na internete. Triptych SOCIÁLNE SIETE môžu učitelia využiť na rozhovory s deťmi o sociálnych sieťach, netikete, hrozbách pri rizikovom používaní, ale aj o istých rozdieloch medzi virtuálnym a reálnym prostredím. Inforgafiky budú k dispozícií pre školy aj ako set troch plastových násteniek (triptych) rozmeru cca 1x1m každá časť. Nadväzujú na Inforgrafiky o šikanovaní.

Používanie inforgrafík

Použiť môžete infografiky tak, že si ich pomaly s deťmi prechádzate, zobrazený symbolický obsah rozvetvujete, rozprávate sa s deťmi o ich vlastných skúsenostiach a ďalších príkladoch, ktoré by vedeli k jednotlivým podtémam povedať. Naše skúsenosti hovoria, že ku každej jednej téme z infografík sa dá vytvoriť niekoľko hodín preventívneho obsahu, preto je dôležité si ich vyberať po častiach, aby sa zbytočne nezačalo veľa tém. Každý skúsený preventista a pedagóg si však vie, koľko času na ktorú tému potrebuje.

Na sociálnej sieti

Infografika sa zameriava najmä na zdieľaný obsah, upravovanú skutočnosť. Vypichuje fakt, že obsah môže byť nemenný na sociálnych sieťach aj niekoľko rokov a naše statusy môžu o niekoľko rokov vidieť aj naše deti, zamestnávatelia, či partneri. Infografika tiež poukazuje na odhaľovanie súkromia a informácií o sebe. Dôležitou témou infografiky je upravená pravda, ktorú deti vidia len vo zverejnenom výseku reality a nazdávajú sa, že je to tak vždy.

Internetoví priatelia

Inforgafika sa venuje najmä aktivitám s internetovými priateľmi, bezpečným a menej bezpečným témam. Jednou z najdôležitejších tém infografiky je stretnutie s manipulátormi, za ktorými sa často skrýva nebezpečný predátor. Ten môže zneužiť naivitu, neznalosť, či dôverčivosť detí a mladých ľudí. Dôležité v tejto téme je poukazovať na to, aby sa dieťa zdôverilo, ak začne vnímať niekoho manipuláciu.

Aktivita na internete

Poslednou inforgafikou z triptychu je všeobecnejší náhľad na virtuálny priestor a aktivity v ňom. Poukazuje na len zdanlivé súkromie, digitálne stopy, ktoré po sebe zanechávame. Taktiež na dôsledky našej aktivity na internete. Ale aj na pozitívne tipy, ako môže byť virtuálny priestor lepší prostredníctvom dodržiavania netikety. Určite pomôžu aj kontakty pomoci.

Internetová bezpečnosť a predchádzanie rizikovému správaniu sú veľmi dôležité pre fungovanie detí v online priestore. Snáď aj tieto infografiky svojou troškou prispejú k prevencii.

Infografiky ako nástenky do školy

Po úspešných infografikách o šikanovaní, ktoré lemujú chody desiatok škôl, sprístupnime aj triptych Sociálne siete, ktorý pozostáva z týchto troch infografík. Školy si ho môžu objednať za konečnú sumu 250 € v podobe troch plastových násteniek rozmeru cca 1×1 meter (každá z troch častí). K tomu pribalíme aj podporný materiál pre učiteľov, kde uvádzame popis a námety na aktivity k jednotlivým témam. Vyžiadať si môžete podklady k objednávke aj prostredníctvom formulára.

Zdieľaj so svojimi priateľmi