Ak v poslednej dobe so mnou pohol niektorý z preventívnych filmov, bol to určite film V sieti. Hoci som o groomingu veľa čítal, aj počul a mal som žiaľ možnosť stretnúť viacero detí, ktorých sa táto téma týkala bytostne, film ma prekvapil – vlastne zaskočil. Neušil som, že za niekoľko večerov dokáže trojica mladých dievčat pritiahnuť stovky zvrhlých ľudí… Ten enormný počet ma zaskočil, naivne som si myslel, že sa to deje, ale menej. A zaskočilo ma tiež, že niektoré indivíduá dokázali za pár minút niekomu zmeniť (zničiť) život a traumatizovať ho. Film v sieti považujem za povinnú jazdu pre všetkých preventistov, pedagógov, odborníkov na prácu s deťmi a najmä rodičov.

STREDA 10.3.2021 RTVS – DVOJKA  – 20:10 – 21:50

Grooming – hrozba za zatvorenými dverami

Viacero definícii grooming zjednodušene opisuje ako určité manipulatívne nadväzovanie vzťahu s osobou (zväčša dieťaťom) s cieľom zneužitia. Na jednej strane stojí manipulátor, na strane druhej, dieťa. Manipulátor cielene využíva „vekové špecifiká“ dieťaťa na to, aby sa k nemu dostal. Najprv chuť po dobrodružstve, rozpaky, moment prekvapenia, neskôr chuť dieťaťa rozprávať sa o tabuizovaných témach, potrebu lichotenia, oceňovania, pozornosti a ďalších vecí, ktoré rodičia a okolie dieťaťu dávajú v nedostatočnej alebo (pre dieťa) neprijateľnej miere. Neskôr dobrodružstvo strieda strach a vydieranie… Podľa toho ako sa manipulátorovi darí dieťa zneužívať. A toto celé sa deje častokrát len dva-tri metre vzdušnou čiarou od rodiča, ktorý práve varí, či pozerá televízor vo vedľajšej izbe. Nazdávajúc sa, že má dieťa doma v bezpečí.

Korona násobí

Obdobie distančného vzdelávania groomerom a predátorom nahráva, rodičia miesto väčšej ostražitosti akceptujú, že dieťa presunulo svoje vzťahy a život do online prostredia. Nie náhodou sa medziročne v policajných štatistikách zvýšil počet sexuálne motivovaných trestných činov páchaných elektronickými prostriedkami. Aj to je dôvod na zvýšenie preventívnych aktivít priamoúmerne k nárastu využívania sociálnych sietí deťmi a mladými ľuďmi.

Film by mal viac naštartovať ako pobúriť

Hoci  ľudia, ktorí film videli ho opisujú ako „ťažký“ na pozeranie, zvlášť ak si pod nevinnými obeťami predstavia deti z práce alebo svoje vlastné, potrebné je akceptovať, že takéto veci sa dejú. Jediné, čo môžu odborníci a rodičia urobiť, je deti na situácie z filmu pripraviť. Nie zákazmi, sledovaním, hrozbami a strašením, ale najmä postojmi, trpezlivým vysvetľovaním, ochotou sa s deťmi rozprávať a pri tom nesúdiť. Pomôcť môžu aj diskusie, rozhovory, nástenky, ale aj príbehy, ku ktorým deti môžu formulovať svoje názory, postoje.

Prevencia nie je klišé

Problém sexuálnych predátorov v online prostredí je témou dňa. Témou dňa, o ktorej sa ťažko hovorí všetkým stranám. Aj deťom, aj preventistom, aj rodičom. Otváranie témy groomingu a stretov so sexuálnymi predátormi je však nevyhnutnosťou, ak chceme, aby dieťaťu v čo najskoršom čase blikla kontrolka a nenechalo sa zlákať. A to napriek tomu, že sú tie veci zo začiatku príjemné, vzrušujúce a „nové“. Prevenciu je v tomto smere potrebné zamerať nielen na informovanie detí o bezpečnom internete a hrozbách, ale hlavne na tvorbu postojov a znalosť miest, kde dieťaťu môžu pomôcť odborníci.

Preventívne nástenky

Autor: Mgr. Peter Lengyel PhD.