Môj vzťah so žiakmi

Dobrý vzťah so žiakmi je nevyhnutnou súčasťou vzdelávania. Ako hovorí Rita Pierson – „Deti sa neučia od ľudí, ktorých nemajú rady“. Vzťah so žiakmi nie je jednoduché budovať, každé dieťa je iné, s každým komunikujeme rozdielne. S istotou vieme povedať, že učiteľ, ktorý dbá na dobré vzťahy so svojimi žiakmi, dáva žiakom oveľa viac ako je samotné vzdelávanie. Dáva im osobnostný vklad, ktorý ich ovplyvňuje na celý život. V učiteľskom adresári je tejto sekcii venovaná sekcia, v ktorej nájdete linky na preventívne aktivity a organizácie, ktoré ich poskytujú, inšpiráciu na zlepšovanie vzťahov a kontakty na miesta, kde vám poradia, ak je problém. 

Prevencia sociálnopatologických javov

Inšpirácia

Poradenstvo

Zdieľaj adresár s priateľmi