Môj sebarozvoj

Sebarozvoj je v živote pedagóga veľmi dôležitý. Dynamika spoločenských zmien, zmeny a rozmanitosť štýlov výchovy a samozrejme rozvoj technológii, prinášajú do vzdelávania nové prvky. Dobrí pedagógovia vedia, že ich vzdelanie nestačí, ak chcú rozumieť pedagogike dneška a zajtrajšia. Pri sebarozvoji pomáha odborná pedagogická a psychologická literatúra, učiteľské časopisy a samozrejme množstvo vzdelávacích aktivít, konferencií, či seminárov.

Vzdelávacie inštitúcie a aktivity

Vydavateľstvá odbornej literatúry a nakladateľstvá

Pedagogické časopisy a portály

Zdieľaj adresár s priateľmi