Niet na to, keď človeka práca baví a zdieľa svoje nadšenie s deťmi a dospelými. Miroslav Bitarovský, predseda občianskeho združenia Čachtické podzemie, sprevádza školské skupiny a verejnosť Čachtickým podzemím. Ešte ste o ňom nepočuli ? Tak čítajte ďalej ! Miroslav mi prezradil, že je akási povinnosť posúvať príbehy mladým generáciám. A čo ho inšpirovalo vytvoriť zážitkový program dejepisu v Čachtickom podzemí ? Poďme spoločne vstúpiť do tajomstva Čachtického podzemia 🙂 .

Zdroj: Archív Čachtického podzemia

Čo ťa priviedlo k myšlienke realizácie projektu „Čachtické podzemie“ a robiť program pre školské skupiny?

Historické miesto Čachtické podzemie sú starobylé vinohradnícke a úkrytové pivnice staré asi 450 rokov, ktoré sa akoby zázrakom zachovali do dnešných dní. Toto tajomné miesto je priam predurčené na zaujímavé historické rozhovory. Zo skúseností vieme, že v dnešnej dobe je veľmi ťažké zaujať školopovinné dieťa, pokiaľ ide o témy preberané v škole na hodine dejepisu. V atmosfére histórie je to však znesiteľnejšie. Školské skupiny si výlety do Čachtíc obľúbili, a tak sme radi, že ich môžeme privítať aj u nás v Čachtickom podzemí.

Prednáška, či prezentácia priamo na „mieste činu“ funguje výborne a školáci sa v Čachtickom podzemí vedia lepšie sústrediť na témy, dejinné udalosti viazané na toto miesto.

Zdroj: Archív Čachtického podzemia

S tebou dejepis nie je nuda. Čo sa snažíš naučiť žiakov svojím programom?

Najväčšou výzvou je vzbudiť záujem. Pokiaľ sa žiaci zapájajú a pýtajú sa, je to správna cesta. Najlepšie na takúto prácu je prvý stupeň ZŠ a ešte piataci, možno šiestaci. Zo skúseností vidíme, že vo vyšších ročníkoch záujem o informácie takéhoto druhu klesá, v triedach potom existujú už len jednotlivci, ktorí prejavia záujem o podrobnejší výklad. My však máme v Čachticiach jednu veľkú výhodu. Báthoričku.

Na prelome 16.a 17. storočia tu žila legendami opradená grófka Alžbeta Báthoryová. A tá zaujme takmer každého, naprieč celým vekovým spektrom.

Zdroj: Archív Čachtického podzemia

Aké aktivity máš pripravené pre zvedavé školské skupiny v Čachtickom podzemí?

V minulých rokoch sme zahájili prehliadky pre žiakov základných škôl ako súčasť ich výletov po regiónoch Slovenska. Obsahovali základné informácie o lokalite, niektoré body smerujúce priamo k učivu dejepisu na základnej škole, a potom samozrejme aj legendy, ktoré sa počúvajú najlepšie.

Tento rok chceme posilniť aktivity v Čachtickom podzemí a ponúknuť školským skupinám kvalitnejšie využitý čas počas návštevy Čachtického podzemia. Nové sedenie priamo v záhrade a individuálne výzvy, či vedomostné hry počas prehliadok, oživia návštevu Čachtického podzemia. Pokiaľ si učiteľ vyčlení na návštevu len o trochu viac času, ako je štandardná prehliadka, zapojíme žiakov do Cesty odvahy v Čachtickom podzemí.

Zdroj: Archív Čachtického podzemia

Čo sa žiakom páči najviac?

Veľkou výhodou historického miesta, ktoré v súčasnosti nazývame „Čachtické podzemie“, je jeho umiestnenie. Malé chodby ukryté pod zemou v sebe akoby zachovali niečo tajomné z dávnych čias. Objaviť môžeme expozície venované vinohradníctvu, legendám a ukrývaniu sa ľudí v čase tureckých vpádov do Uhorska.

Na týchto miestach zaujme výklad, či prednáška omnoho ľahšie ako napríklad v školskej triede.

Zdroj: Archív Čachtického podzemia

Znamená to, že žiakom sa primárne páči už samotný pohyb v chodbách. Samozrejme nechcem, aby sa teraz hromadne presťahovalo školstvo do Podzemia, ale taká hodina dejepisu sa dá veľmi dobre zvládnuť aj u nás 🙂 . Preto sa naše snahy aj v tejto sezóne sústredia na sériu historických prednášok pre žiakov základných škôl v línii našej aktivity pod názvom „Čachtické podzemie ako učebná pomôcka“

Alžbeta Báthoryová síce nie je primárne preberaná na hodinách dejepisu, no na jej pôsobení sa dá ukázať život ľudí v období tzv. ranného novoveku a poukázať aj na to, ako sa stáročiami menil pohľad na jednu z najkontroverznejších žien našej histórie.

Zdroj: Archív Čachtického podzemia

Si veľmi veselý a kreatívny človek s množstvom zaujímavých nápadov. Máš nejaké osobné motto, ktorým sa riadiš vo svojej práci?

Keď som chodil na základnú školu, bolo módou vlastniť pamätník. Ako deti sme si tam nechávali kresliť na pamiatku od spolužiakov a učiteľov obrázky. Pani učiteľka slovenského jazyka mi nič nenakreslila, ale napísala. Motto. A to si pamätám dodnes. „Maj odvahu začať, vytrvalosť dokončiť a dôjdeš k úspechu“  Považujem ho aj za moje osobné. V Čachtickom podzemí sme veľmi potešení, keď si do programu školského výletu učitelia zaradia aj našu lokalitu 🙂 .

Vytvorila: Nikola Laurenčíková

Pozrite si tiež:

Zdieľaj a daj vedieť o podzemí aj známym !