„Komoditou“ budúcnosti, ktorou sa budú možno školy časom od seba odlišovať, bude schopnosť vzdelávať deti s najrôznejšími potrebami. Dnes sú ešte stále víťazmi školy s výbornými výsledkami žiakov z testovania, školy, kde sú deti vyhrávajúce najrôznejšie súťaže a školy žijúce z dobrého marketingu. Realita však prináša čoraz viac detí, ktoré budú fungovať a dosahovať výsledky, len ak v nich učitelia nájdu „semienka možností“, cez ktoré sa im podarí dieťa vtiahnuť do vzdelávania. Jednou z ciest ako vo vzdelávaní plnom rôznorodosti uspieť, je sústrediť sa na budovanie vzťahu učiteľ-žiak. V tomto vzťahu dokáže pedagóg používať motiváciu, povzbudenie a stáva sa pre žiaka, či študenta človekom, ktorého chce načúvať a konfrontovať jeho názory so svojimi.

Rita Piersonová, učiteľka 40 rokov –  „Deti sa neučia od ľudí, ktorí sa im nepáčia.“

Video je výzva k pedagógom, aby verili svojim študentom a spojili sa s nimi na skutočnej, ľudskej, osobnej úrovni.